กัลฟ์ ผนึก ทันตะ จุฬาฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม GULF Sparks Smiles 2023 หน่วยที่ 2

กัลฟ์ ผนึก ทันตะ จุฬาฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม GULF Sparks Smiles 2023 หน่วยที่ 2

"กัลฟ์" ผนึก "ทันตะ จุฬาฯ" ลงพื้นที่จัดกิจกรรม GULF Sparks Smiles 2023 หน่วยที่ 2 ให้บริการตรวจฟันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่ชุมชนทิพพาวาส เพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษาปัญหาช่องปากอย่างยั่งยืน

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ กัลฟ์ ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินโครงการ "GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน" ต่อเนื่องเป็นหน่วยที่ 2 ประจำปี 2566 ซึ่งในปีนี้จะมีการออกหน่วยทั้งหมด 4 ครั้ง โดยเปิดตัวหน่วยแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ นับเป็นหน่วยพิเศษสำหรับผู้พิการทางสายตาโดยเฉพาะ เพื่อขยายขอบเขตความช่วยเหลือ ตอกย้ำวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการส่งต่อโอกาสในการเข้าถึงการรักษาปัญหาสุขภาพช่องปากให้กับคนในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน และในการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่หน่วยที่ 2 ของโครงการฯ ได้จัดขึ้น ณ วัดทิพพาวาส เขตลาดกระบัง กทม. จากกระแสตอบรับที่ดีมาโดยตลอด ครั้งนี้จึงได้ขยายเวลาการออกหน่วยเป็น 2 วัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับผู้ป่วยที่จะเข้ามารับการรักษากับทีมทันตแพทย์ผู้ชำนาญการ และเปิดโอกาสให้กับบุคคลทั่วไปสามารถ walk-in เข้ามารักษาได้มากยิ่งขึ้น

กัลฟ์ ผนึก ทันตะ จุฬาฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม GULF Sparks Smiles 2023 หน่วยที่ 2

อ.ทพ.ดร.ณัฐวุฒิ คุตตะเทพ รองคณบดีฝ่ายกายภาพ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ กัลฟ์ ได้ร่วมมือกันดำเนินโครงการ GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน เข้าสู่ปีที่ 3 แล้ว โดยปีนี้เลือกมาออกหน่วยที่ชุมชนทิพพาวาส เขตลาดกระบังอีกเป็นครั้งที่ 2 ตามปณิธานของคณะฯ ที่อยากจะค่อยๆ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชนให้มีความตื่นตัวมากขึ้น ในการเข้ามาตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างถาวร ในครั้งนี้มีทั้งผู้ที่กลับมารักษาอีกครั้ง รวมถึงคนที่เปิดใจมาทำฟันครั้งแรก และยังมีเด็กเล็กอายุ 4 - 5 ขวบ ที่เริ่มเข้ามารับการรักษาด้วย นับเป็นข้อพิสูจน์อย่างดีว่าพฤติกรรมของคนเริ่มมีการเปิดใจเข้ารับบริการด้านทันตสาธารณสุขมากขึ้น และคาดว่าจะยิ่งมีผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นอีกในปีถัดๆ ไป ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของกัลฟ์ และโครงการฯ นี้ ที่ต้องการจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมได้อย่างยั่งยืน

กัลฟ์ ผนึก ทันตะ จุฬาฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม GULF Sparks Smiles 2023 หน่วยที่ 2

ทพญ.เพ็ญจันทร์ ศรีเจริญชัย ทันตแพทย์จิตอาสา กล่าวว่า เคยมาร่วมเป็น ทันตแพทย์จิตอาสา ครั้งแรกกับโครงการฯ ของ กัลฟ์ เมื่อปี 2565 ที่ชุมชนทิพพาวาส ตอนนั้นยอมรับว่าเหนื่อยมากเพราะคนในชุมชนมีปัญหาเรื่องสุขภาพฟันค่อนข้างเยอะ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ บางคนไม่เคยหาหมอฟันมาก่อนเลย แต่ถึงแม้จะเหนื่อยมาก ก็รู้สึกดีมากๆ ที่ได้ใช้วิชาชีพที่เรียนมาช่วยเหลือคนอื่นๆ ซึ่งหลังจากที่ได้เริ่มเข้ามาเป็นทันตแพทย์อาสาครั้งหนึ่งแล้วก็ตัดสินใจมาอีกเรื่อยๆ เมื่อมีเวลาว่าง ซึ่งในครั้งนี้ก็ได้กลับมาที่ชุมชนนี้อีกครั้งในรอบ 6 เดือน ทางชุมชนให้การตอบรับดีมากเหมือนเดิม ทำให้เห็นได้ว่าคนเริ่มตื่นตัวในการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพช่องปากมากขึ้น นับเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่ดี ที่จะทำให้ชุมชนแข็งแรง และจะช่วยลดปัญหาสุขภาพช่องปากของประชาชนได้ในระยะยาว

กัลฟ์ ผนึก ทันตะ จุฬาฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม GULF Sparks Smiles 2023 หน่วยที่ 2 นางนรา แก้วกลม กรรมการชุมชน หมู่บ้านพัฒนาทิพพาวาส เขตลาดกระบัง กล่าวว่า โครงการฯ นี้ เกิดจากความร่วมมือของหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นกัลฟ์, คณะทันตะ จุฬาฯ และทางชุมชน ที่มีความตั้งใจอยากจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสังคมให้ดีขึ้น โดยทางชุมชนต้องขอขอบคุณทั้งหมอ และกัลฟ์ ที่จัดโครงการฯ ดีๆ เช่นนี้ และสร้างโอกาสให้กับทั้งคนในพื้นที่และนอกพื้นที่ชุมชน ได้รับการรักษาจากทีมทันตแพทย์ผู้ชำนาญการ

โครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ "GULF Sparks Smiles" จะให้บริการตรวจรักษาปัญหาสุขภาพช่องปากในเบื้องต้น อาทิ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เคลือบฟลูออไรด์ และเอกซเรย์ รวมไปถึงทันตกรรมที่ซับซ้อนอย่างการผ่าฟันคุด ซึ่งการออกหน่วยในครั้งนี้ ได้ให้บริการผู้ที่เข้ามารักษาปัญหาสุขภาพช่องปากไปมากกว่า 300 เคส นอกจากนี้ยังมีพนักงาน กัลฟ์ เป็นอาสาสมัครในการช่วยลงทะเบียน และช่วยดูแลผู้ป่วยในเบื้องต้น ในปีนี้จะมีการออกหน่วยอีก 2 ครั้ง สามารถติดตามข้อมูลของโครงการฯ เพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊ก GULF SPARK