GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน ปี 3 หน่วยที่ 2 วันที่ 7-8 มิ.ย. 66

GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน ปี 3 หน่วยที่ 2 วันที่ 7-8 มิ.ย. 66

"GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน" ปี 3 หน่วยที่ 2 พร้อมลงพื้นที่ชุมชนทิพพาวาส เขตลาดกระบัง วันที่ 7-8 มิ.ย. 66 นี้ เพื่อบริการตรวจฟันเบื้องต้นให้กับประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ กัลฟ์ ร่วมมือกับ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินหน้าออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ในโครงการ "GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน" ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อให้บริการตรวจฟันเบื้องต้นกับประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อาทิ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เคลือบฟลูออไรด์ เอกซเรย์ และผ่าฟันคุด พร้อมทั้งมีการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพฟันอีกด้วย โดยจะมีการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ห่างไกลจากศูนย์บริการสาธารณสุข หรือยากต่อการเข้าถึงการรักษาทางทันตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนในสังคม ได้รับการรักษาจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพ

หลังจากได้รับการตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้จึงได้สานต่อโครงการอีกครั้งเป็นปีที่ 3 โดยความพิเศษของปีนี้คือ ทางโครงการฯ ได้เปิดตัวหน่วยแรกไปเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ที่โรงเรียนสอนคนตาบอด กทม. เป็นหน่วยพิเศษที่เปิดให้บริหารกับกลุ่มผู้พิการทางสายตาโดยเฉพาะ ซึ่งในวันที่ออกหน่วยมีผู้พิการทางสายตามาเข้ารับการรักษา และให้การตอบรับเป็นอย่างดี

โครงการ "GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน" หน่วยที่ 2 ของปีนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 7-8 มิถุนายน 2566 ณ วัดทิพพาวาส เขตลาดกระบัง กทม. โดยวันที่ 7 มิถุนายน 2566 จะเป็นการให้บริการกับคนในพื้นที่เขตลาดกระบัง ที่ได้มีการลงทะเบียนกับสาธารณสุขเอาไว้ล่วงหน้า และวันที่ 8 มิถุนายน 2566 จะเป็นการเปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ walk-in ในช่วง 8.00-9.00 น. เท่านั้น (รับจำนวนจำกัดที่ 150 คน/วัน)

สำหรับ "GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน" ในปีนี้จะออกหน่วยทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยครั้งต่อไปจะต่อยอดขยายพื้นที่ความช่วยเหลือไปที่จังหวัดสระบุรี และกลับมาออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ครั้งสุดท้ายในพื้นที่เขต กทม. ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก Gulf SPARK

GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน ปี 3 หน่วยที่ 2 วันที่ 7-8 มิ.ย. 66

GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน ปี 3 หน่วยที่ 2 วันที่ 7-8 มิ.ย. 66