ผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 อายุ 30 ปี ขึ้นไป ตรวจมะเร็งเต้านม-มะเร็งปากมดลูกฟรี

ผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 อายุ 30 ปี ขึ้นไป ตรวจมะเร็งเต้านม-มะเร็งปากมดลูกฟรี

ยกระดับการดูแลสุขภาพให้ประชาชน ผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป สามารถรับการตรวจมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก ฟรีได้แล้ว

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  มีความห่วงใยสุขภาพ ผู้ประกันตน หญิง เน้นแนวทางส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคร้าย รู้ก่อนรักษาหายได้


“โดยมุ่งยกระดับการดูแลสุขภาพให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงสิทธิในการรักษา ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพราะความมั่นคงด้านสุขภาพของประชาชนส่งผลต่อความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งที่พล.อ.ประยุทธ์ ทำเพื่อประชาชนและประเทศชาติ” น.ส.ทิพานัน กล่าว
 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

โดยได้เพิ่มบริการแก่ ผู้ประกันตนหญิง มาตรา 33 และมาตรา 39 กับสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพกับ สำนักงานประกันสังคม รายละเอียดดังนี้

1. การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข

– อายุตั้งแต่ 30 – 39 ปี ตรวจทุก 3 ปี
– อายุตั้งแต่ 40 – 54 ปี ตรวจได้ทุกปี
– อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง

2. การตรวจมะเร็งปากมดลูก Pap Smear

– อายุตั้งแต่ 30 – 54 ปี ตรวจทุก 3 ปี
– อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง

3. การตรวจมะเร็งปากมดลูก VIA

– อายุตั้งแต่ 30 – 54 ปี ตรวจทุก 5 ปี
– อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป แนะนำให้ตรวจ Pap Smear
 

ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกันตนที่ตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็ง สามารถเข้ารับการรักษา "โรคมะเร็ง" ได้โดยจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น โดยสถานพยาบาลที่เลือกไว้จะให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนจนสิ้นสุดการรักษา โดยไม่จำกัดวงเงินค่าใช้จ่ายและจำนวนครั้งในการรักษา และจะไม่เรียกเก็บเงินจาก ผู้ประกันตน ยกเว้นมีค่าใช้จ่ายในการบริการด้านอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือสิทธิประกันสังคม เช่น การใช้ยาที่อยู่นอกบัญชียาหลัก ที่จะทำให้สิทธิการรักษามะเร็งขั้นพื้นฐานไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายยาในส่วนนี้

หากต้องการทราบข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือหากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่ง หรือที่สายด่วน 1506