วันสตรีสากล ชวนตรวจฟรี มะเร็งเต้านม-ปากมดลูก

วันสตรีสากล ชวนตรวจฟรี มะเร็งเต้านม-ปากมดลูก

"ประกันสังคม" แนะวันสตรีสากล ชวนตรวจฟรี มะเร็งเต้านม-ปากมดลูก

"วันสตรีสากล" ตรงกับวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี โดยวันสตรีสากล (International Women's Day) แต่เดิมเรียกว่า วันสตรีแรงงานสากล (International Working Women's Day) มีการเฉลิมฉลองในวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี ในแต่ละภูมิภาคความสนใจของการเฉลิมฉลองมีตั้งแต่การเฉลิมฉลองความนับถือ ความซาบซึ้งและความรักต่อหญิงสำหรับความสำเร็จทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม

วันสตรีสากล "ประกันสังคม" มาใส่ใจดูแลสุขภาพกัน ชวนสุภาพสตรี ม.33 และ ม.39 ตรวจมะเร็งเต้านม และ ปากมดลูกฟรี มาดูกันว่ามีตรวจแบบไหนและเตรียมตัวอย่างไรบ้าง 

การตรวจมะเร็งเต้านมและปากมดลูก


1. มะเร็งเต้านม โดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข
- อายุ 30-39 ปี ตรวจทุก 3 ปี
- อายุ 40-54 ปี ตรวจทุกปี
- อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง

2. มะเร็งปากมดลูก มี 2 วิธีดังนี้
1) Pap Smear ตรวจเซลล์บริเวณปากมดลูกมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติหรือไม่
- อายุ 35-54 ปี ตรวจทุก 3 ปี
- อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง
2) VIA ตรวจการเปลี่ยนแปลงบริเวณปากมดลูกที่รู้ผลรวดเร็ว
- อายุ 35-54 ปี ตรวจทุก 5 ปี
- อายุ 55 ปีขึ้นไป แนะนำให้ตรวจ Pap Smear

วิธีการเข้ารับบริการ
เพียงแสดงบัตรประชาชนเพื่อเข้ารับบริการ (ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์) โดยต้องเช็กข้อมูลสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ “ตรวจสุขภาพ” หรือโรงพยาบาลที่เข้าร่วม ได้ที่ www.sso.go.th คลิก สะดวกตรงไหนไปได้เลย

ก่อนจะไปตรวจสุขภาพ ควรทำตามคำแนะนำ
งดน้ำและอาหาร อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนเข้ารับบริการ
พักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6 ชั่วโมง
งดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
หากมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพอื่นๆ กรุณานำผลการตรวจหรือรายงานจากแพทย์ไปด้วยเพื่อประกอบการวินิจฉัย

หลีกเลี่ยงการตรวจในช่วงมีประจำเดือน กรณีที่ต้องเข้ารับการตรวจภายใน
โอกาสดีๆแบบนี้ มาเริ่มดูแลสุขภาพกันเลยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

วันสตรีสากล ชวนตรวจฟรี มะเร็งเต้านม-ปากมดลูก