'เงินอุดหนุนบุตร' งวดเดือนมิถุนายน 2566 โอนวันไหนเช็กช่องทางที่นี่!

'เงินอุดหนุนบุตร' งวดเดือนมิถุนายน 2566 โอนวันไหนเช็กช่องทางที่นี่!

ตรวจสอบสิทธิ "เงินอุดหนุนบุตร" งวดเดือนมิถุนายน 2566 หรือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่แรกเกิด-6 ปี โอนวันไหน ? เช็กช่องทางที่นี่ !

ความคืบหน้าโครงการ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ "เงินอุดหนุนบุตร" ประจำเดือนมิถุนายน 2566 หนึ่งในมาตรการที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อการพัฒนาเด็กมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา เพื่อเป็นสวัสดิการจ่ายเงินอุดหนุนช่วยเหลือเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งจะเป็นการจ่ายเงินให้กับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุครบ 6 ปี รายละ 600 บาท

โดยงวดเดือนมิถุนายน 2566 นี้ กรมบัญชีกลาง จะได้โอนเงินอุดหนุนบุตร เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566

ตรวจสอบเลขที่บัญชีธนาคารหรือพร้อมเพย์ของท่านที่ใช้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เนื่องจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน จะทราบผลการจ่ายเงิน อีก 14 วันข้างหน้า หลังจากโอนเงินไปแล้ว

กรณีผู้ปกครองที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไป จะต้องดำเนินการลงทะเบียนพร้อมเพย์กับธนาคารที่เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารไว้ "ด้วยเลขประจำตัวประชาชน" เท่านั้น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

ไทมไลน์การโอน "เงินอุดหนุนบุตร" ประจำปี 2566 มีดังนี้ 

 • ตุลาคม 2565  วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565
 • พฤศจิกายน 2565 วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565
 • ธันวาคม 2565 วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565
 • มกราคม 2566  วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566
 • กุมภาพันธ์ 2566  วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
 • มีนาคม 2566  วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566
 • เมษายน 2566  วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2566
 • พฤษภาคม 2566 วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566
 • มิถุนายน 2566  วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566
 • กรกฎาคม 2566  วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566
 • สิงหาคม 2566  วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566
 • กันยายน 2566  วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566

'เงินอุดหนุนบุตร' งวดเดือนมิถุนายน 2566 โอนวันไหนเช็กช่องทางที่นี่!

 

เบิกจ่าย "เงินอุดหนุนบุตร" ให้กับผู้มีสิทธิ ดังนี้

 • ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนรายเดิม (กลุ่มเด็กที่เกิดตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 - พฤษภาคม 2566)
 • ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนฯ ก่อนวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

กรณีจ่ายย้อนหลังในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ เริ่มได้รับเงินในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิและเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์

 

ตรวจสอบ "เงินอุดหนุนบุตร" ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

 1. ผ่านเว็บลิงค์ เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน (คลิกที่นี่)

 2. ผ่านแอปพลิเคชัน "เงินเด็ก" ได้ที่ AppStore และ PlayStore (คลิกที่นี่

 3. ผ่านแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" ได้ที่ AppStore และ PlayStore (คลิกที่นี่

ทั้งนี้ ข้อมูลอัปเดต ทุกวันที่ 8 ของเดือน

'เงินอุดหนุนบุตร' งวดเดือนมิถุนายน 2566 โอนวันไหนเช็กช่องทางที่นี่!

 

ข้อแนะนำ

- หมั่นตรวจสอบข้อมูลของท่านในระบบตรวจสอบสิทธิเป็นประจำ

- หากมีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของท่าน ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน (เพื่อการติดตามของเจ้าหน้าที่จะได้รวดเร็ว)

- หมั่นตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนของท่าน ว่าใช้งานได้หรือไม่

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการจ่ายอุดหนุนฯ ทางกรมกิจการเด็ก และเยาวชนจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ "เงินอุดหนุนบุตร" โทรศัพท์หมายเลข 08-2091-7245, 08-2037- 9767, 08- 3431- 3533, 06 -5731-3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-17.00 น.)

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม.โทร.1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ที่มา : กรมกิจการเด็กและเยาวชน