แจกเงินอุดหนุนพิเศษ 1,000 บาท เพื่อใช้จ่ายช่วง 'สงกรานต์' จริงหรือ ?

แจกเงินอุดหนุนพิเศษ 1,000 บาท เพื่อใช้จ่ายช่วง 'สงกรานต์' จริงหรือ ?

ข่าวปลอม อย่าแชร์! รัฐฯ แจกเงินอุดหนุนพิเศษ 1,000 บาท แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อใช้จ่ายช่วง "สงกรานต์"

ตามที่มีการเผยแพร่ถึงประเด็นเรื่องรัฐฯ แจกเงินอุดหนุนพิเศษ 1,000 บาทแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อใช้จ่ายช่วง "สงกรานต์" ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จ

จากที่มีการแชร์คลิปวิดีโอแนะนำในเรื่องรัฐบาลแจกเงินอุดหนุนพิเศษ 1,000 บาทแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับใช้จ่ายช่วง สงกรานต์นั้น ทางกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า เป็นข่าวสารที่ไม่มีข้อมูลความถูกต้อง และไม่น่าเชื่อถือ เนื่องจากจากรัฐบาลไม่มีนโยบายแจกเงินอุดหนุนพิเศษ 1,000 บาทแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับใช้จ่ายช่วงสงกรานต์ตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด

ดังนั้น ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.mof.go.th หรือโทร. 1689

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : รัฐบาลไม่มีนโยบายแจกเงินอุดหนุนพิเศษ 1,000 บาทแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับใช้จ่ายช่วงสงกรานต์ตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด