'เงินอุดหนุนบุตร' เดือนพฤษภาคม 2566 โอนเข้าวันไหน ตรวจสอบสิทธิได้ที่นี่

'เงินอุดหนุนบุตร' เดือนพฤษภาคม 2566 โอนเข้าวันไหน ตรวจสอบสิทธิได้ที่นี่

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ 'เงินอุดหนุนบุตร' รอบเดือนพฤษภาคม 2566 โอนเข้าวันไหน? ตรวจสอบสิทธิได้ที่นี่

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยศูนย์ปฏิบัติการโครงการ 'เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด' หรือ 'เงินอุดหนุนบุตร' แจ้งการจ่ายเงินเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) โดย เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 6 ขวบ สำหรับครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชี 600 บาทต่อเดือน

 

 

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ 'เงินอุดหนุนบุตร' ในรอบเดือนพฤษภาคม 2566 ธนาคารจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 นี้ ซึ่งผู้ปกครองสามารถตรวจสอบได้จากบัญชีธนาคารที่ใช้รับ 'เงินอุดหนุนบุตร'

 

หลักเกณฑ์ได้รับ 'เงินอุดหนุนบุตร' จำนวน 600 บาท

 

 • เด็กต้องมีสัญชาติไทย พ่อแม่ต้องเด็กมีสัญชาติไทย
 • เด็กไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
 • เด็กอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคน ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

 

 

เบิกจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ ดังนี้

 

 • ผู้มีสิทธิรับ เงินอุดหนุน รายเดิม
 • ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนฯ กรณีจ่ายย้อนหลังในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ เริ่มได้รับเงินในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ

 

สามารถตรวจสอบได้ 2 ช่องทาง

 

 • ผ่านเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน (คลิก)
 • ผ่านแอปพลิเคชัน 'ทางรัฐ' ดาวน์โหลดแอปฯ ได้ที่นี่ (คลิก)

 

หรือ ตรวจสอบสถานะสิทธิ 'เงินอุดหนุนบุตร' (คลิก)

 

 1. กรอกเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
 2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน เด็กแรกเกิด
 3. ใส่รหัสยืนยันรูปภาพ
 4. กดค้นหาข้อมูล

 

ทั้งนี้ กำหนดการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีดังนี้

 

 • เดือนพฤษภาคม 2566 วันที่จ่ายเงินอุดหนุน วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566
 • เดือนมิถุนายน 2566 วันที่จ่ายเงินอุดหนุน วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566
 • เดือนกรกฎาคม 2566 วันที่จ่ายเงินอุดหนุน วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566
 • เดือนสิงหาคม 2566 วันที่จ่ายเงินอุดหนุน วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566
 • เดือนกันยายน 2566 วันที่จ่ายเงินอุดหนุน วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566

 

'เงินอุดหนุนบุตร' เดือนพฤษภาคม 2566 โอนเข้าวันไหน ตรวจสอบสิทธิได้ที่นี่