เปิดไทม์ไลน์ “เงินอุดหนุนบุตร” ประจำปีงบประมาณ 2566 โอนวันไหนบ้าง ?

เปิดไทม์ไลน์ “เงินอุดหนุนบุตร” ประจำปีงบประมาณ 2566 โอนวันไหนบ้าง ?

เปิดไทม์ไลน์ “เงินอุดหนุนบุตร” หรือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่แรกเกิด-6 ปี ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 600 บาท แต่ละเดือนจะโอนเข้าวันไหนบ้าง ? พร้อมเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย.65 เป็นต้นไป

ความคืบหน้าโครงการ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ "เงินอุดหนุนบุตร" อีกหนึ่งมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ ที่เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ โดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวยากจน สำหรับเงินช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบุตรนั้นจะได้รับคนละ 600 บาทต่อเดือน เริ่มตั้งแต่แรกเกิดเรื่อยไปจนถึงอายุ 6 ปี ทั้งนี้จะต้องเข้าไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิก่อน

ล่าสุด กรมบัญชีกลาง ได้รายงาน ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ “เงินอุดหนุนบุตร” ประจำปีงบประมาณ 2566 คือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565-กันยายน 2566 ไว้แล้ว 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ไทมไลน์การโอน "เงินอุดหนุนบุตร" ประจำปี 2566 มีดังนี้ 

 

 • ตุลาคม 2565  วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565
 • พฤศจิกายน 2565 วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565
 • ธันวาคม 2565 วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565
 • มกราคม 2566  วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566
 • กุมภาพันธ์ 2566  วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
 • มีนาคม 2566  วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566
 • เมษายน 2566  วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2566
 • พฤษภาคม 2566 วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566
 • มิถุนายน 2566  วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566
 • กรกฎาคม 2566  วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566
 • สิงหาคม 2566  วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566
 • กันยายน 2566  วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566

เปิดไทม์ไลน์ “เงินอุดหนุนบุตร” ประจำปีงบประมาณ 2566 โอนวันไหนบ้าง ?

ตรวจสอบ "เงินอุดหนุนบุตร" ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 • ผ่านเว็บ คลิกลิงก์ 
 • ผ่านแอปพลิเคชัน “เงินเด็ก” ได้ที่ AppStore และ PlayStore

เปิดไทม์ไลน์ “เงินอุดหนุนบุตร” ประจำปีงบประมาณ 2566 โอนวันไหนบ้าง ?

 

ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ "เงินอุดหนุนบุตร" ผ่านระบบดิจิทัล ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

โดยสามารถลงทะเบียนได้ 2 วิธี คือ

1. ผู้ปกครอง สามารถลงทะเบียนได้ในเทศบาล/ตำบล/เขต ที่เด็กแรกเกิด และผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง ดังนี้

 • กรุงเทพมหานคร : ลงทะเบียนที่สํานักงานเขต
 • เมืองพัทยา : ลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 • ส่วนภูมิภาค : ลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล

 

2. ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น "เงินเด็ก" ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยผู้ปกครองที่จะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นเงินเด็กจะต้องยืนยันตัวตนผ่าน D.DOPA ของกรมการปกครอง ได้ ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้

 • กรุงเทพมหานคร : ลงทะเบียนที่สํานักงานเขต
 • เมืองพัทยา : ลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 • ส่วนภูมิภาค : ที่ว่าการอำเภอ

เปิดไทม์ไลน์ “เงินอุดหนุนบุตร” ประจำปีงบประมาณ 2566 โอนวันไหนบ้าง ? ที่มา : กรมกิจการเด็กและเยาวชน