เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ยืนยันตัวตนผ่าน สิทธิยังครบ ไม่ประทบสวัสดิการอื่น

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ยืนยันตัวตนผ่าน สิทธิยังครบ ไม่ประทบสวัสดิการอื่น

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 บัตรคนจนล่าสุด ยืนยันตัวตนผ่าน ผู้มีสิทธิไม่ต้องกังวล ทุกอย่างเป็นความลับ สิทธิยังครบ ไม่ประทบสวัสดิการอื่น

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หรือ บัตรคนจน ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ และยืนยันตัวตนผ่าน ไม่ต้องกังวล กระทรวงการคลัง ย้ำผู้ได้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องห่วง 

 • ไม่กระทบกับสวัสดิการรัฐรูปแบบอื่นที่เคยได้รับอยู่
 • สิทธิตามโครงการ เป็นความลับส่วนบุคคล ไม่มีการเปิดเผย
 • จะได้รับสิทธิตามกำหนดการที่กำหนดไว้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ยืนยันตัวตนผ่าน สิทธิยังครบ ไม่ประทบสวัสดิการอื่น

 

ล่าสุด นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการ ยืนยันตัวตน ของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ (ผู้ผ่านเกณฑ์) ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ จำนวนทั้งสิ้น 12,001,438 ราย (หรือคิดเป็นร้อยละ 82.22 ของจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดจำนวน 14,596,820 ราย)

สำหรับจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. มีจำนวนทั้งสิ้น 1,152,829 ราย 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 • ผู้ผ่านเกณฑ์

ต้องดำเนินการยืนยันตัวตน และผลการยืนยันตัวตนต้องแสดงสถานะว่า “ผ่านการยืนยันตัวตน (e-KYC)” ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566 เพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิได้ในวันที่ 1 เมษายน 2566 ผ่านบัตรประจำตัวประชาชน 

ทั้งนี้ ในการยืนยันตัวตน ผู้ผ่านเกณฑ์จะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) และต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้ เนื่องจากการผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้ล่วงหน้าจะทำให้ผู้ได้รับสิทธิโครงการฯ สะดวกในการรับสิทธิสวัสดิการ หากภาครัฐมีการให้สวัสดิการเป็นเงินโอนเข้าบัญชีในอนาคต

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66

โดยในเดือนมีนาคม 2566 ผู้ผ่านเกณฑ์สามารถยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ได้ทุกวัน รวมวันเสาร์ - อาทิตย์ โดยสาขาทั่วไปตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. และสาขาในห้างสรรพสินค้าตั้งแต่เวลา 11.00 – 16.00 น

ทั้งนี้ ผู้ผ่านเกณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการยืนยันตัวตนภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566 ยังคงสามารถยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารทั้งสามแห่งข้างต้นตามวันเวลาที่หน่วยงานกำหนด แต่จะสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามวันที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยรายละเอียดช่วงเวลาการยืนยันตัวตนและวันที่เริ่มใช้สิทธิ ปรากฏตามตาราง

 

ช่วงเวลาการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 และการได้รับสิทธิ

 • 1 มี.ค. - 26 มี.ค. 66 วันที่เริ่มใช้สิทธิ 1 เม.ย. 66 ได้รับสิทธิตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 66 เป็นต้นไป
 • 27 มี.ค. - 26 เม.ย. 66 วันที่เริ่มใช้สิทธิ 1 พ.ค. 66 ได้รับสิทธิย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน นับจากเดือนแรกที่เริ่มใช้สิทธิได้ (สิทธิย้อนหลังจะให้เฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (ร้านธงฟ้าฯ) เท่านั้น)
 • 27 เม.ย. - 26 พ.ค. 66  วันที่เริ่มใช้สิทธิ 1 มิ.ย. 66
 • 27 พ.ค. - 26 มิ.ย. 66 วันที่เริ่มใช้สิทธิ 1 ก.ค. 66
 • 27 มิ.ย. 66 เป็นต้นไป วันที่เริ่มใช้สิทธิ 1 ส.ค. 66 ไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง โดยจะได้รับสิทธิเฉพาะเดือนที่กระทรวงการคลังดำเนินการตั้งวงเงินให้

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ยืนยันตัวตนผ่าน สิทธิยังครบ ไม่ประทบสวัสดิการอื่น

 

 • การรับสิทธิบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา

สำหรับผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิต่อ 1 รหัสประจำบ้าน ซึ่งต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิใหม่ทุกคน

 • ลงทะเบียนรับสิทธิลด "ค่าไฟฟ้า"

1. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือผ่าน เว็บไซต์  เบอร์ติดต่อ 1130

2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือผ่าน เว็บไซต์ เบอร์ติดต่อ 1129  

3. กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.) หรือผ่าน เว็บไซต์ เบอร์ติดต่อ 086-848-1284 

 • ลงทะเบียนลด "ค่าน้ำ"

"การประปาส่วนภูมิภาค" คลิกที่นี่ เบอร์ติดต่อ 1125

"การประปานครหลวง" คลิกที่นี่ เบอร์ติดต่อ 1662

ทั้งนี้ หากลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้ากับ กฟน. หรือ กฟภ. สำเร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. หรือลงทะเบียนกับ กทร. สำเร็จภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น.

ลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปากับ กปน. หรือ กปภ. สำเร็จภายในวันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. จะได้รับสิทธิเดือนแรก คือ “ใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนเมษายน 2566”

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ยืนยันตัวตนผ่าน สิทธิยังครบ ไม่ประทบสวัสดิการอื่น

 • ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์

ยื่นอุทธรณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 1 พฤษภาคม 2566 (62 วัน) โดยดำเนินการผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่

1. ยื่นขออุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ (คลิกที่นี่) หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน

2. ยื่นขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทยฯ ธ.ก.ส. สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร หรือศาลาว่าการเมืองพัทยา

ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน โดยให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติซึ่งผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนก่อนดำเนินการยื่นอุทธรณ์

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ยืนยันตัวตนผ่าน สิทธิยังครบ ไม่ประทบสวัสดิการอื่น

 

 

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 09 4858 9794 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรือ

โทร. 08 5842 7102 , 08 5842 7103, 08 5842 7104 ,08 5842 7105, 08 5842 7106, 08 5842 7107 08 5842 7109 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02 109 2345 (เวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.)