ใช้สิทธิวันแรก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 บัตรคนจน เหตุใช้สิทธิไม่ได้

ใช้สิทธิวันแรก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 บัตรคนจน เหตุใช้สิทธิไม่ได้

ตรวจสอบอัปเดต เช็กใช้สิทธิวันแรก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 บัตรคนจนล่าสุด กรณีบางคนใช้สิทธิ์ไม่ได้ เพราะอะไร คำตอบจากกระทรวงการคลัง

วันที่ 1 เมษายน (เม.ย.) 2566 วันแรกการใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

ล่าสุด นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยกับ "กรุงเทพธุรกิจ" ว่า ผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ ตัวเลขอัปเดตเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 31 มีนาคม (มี.ค.) 2566 ประมาณ 12.83 ล้านรายแล้ว


ใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนวันแรกไม่ได้
กรณีผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จำนวน 12.83 ล้านราย และยืนยันตัวตนสำเร็จ มีใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนวันแรกได้เลยเพียง 12.56 ล้านราย เหลืออีกกว่า 2 แสนราย จะได้ใช้สิทธิครั้งแรกเดือนพฤษภาคม พ.ค. 66 

 

อุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวอีกว่า ผู้ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุดมากถึง 1.209 ล้านราย เปิดให้ยื่นอุทธรณ์บัตรคนจน เพื่อใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ได้ถึงเดือนพฤษภาคมนี้ ซึ่งจะปิดรับยื่นและประกาศผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐและยืนยันตัวตนสำเร็จอีกครั้งตามลำดับ

 

ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านหรือไม่ผ่าน

ผู้ลงทะเบียนสามารถเข้าระบบเพื่อ ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน-ไม่ผ่าน ดังนี้

  1. เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th (คลิกที่นี่
  2. เว็บไซต์ welfare.mof.go.th  (คลิกที่นี่)

 

สวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ใช้ผ่านบัตรประชาชน
ผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 จะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ ดังนี้

- วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม จากร้านธงฟ้าฯ และร้านอื่น ๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด จำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน ตั้งแต่เวลา 05.00 – 23.00 น. 

- วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด จำนวน 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือนตั้งแต่เวลา 05.00 – 23.00 น.

- วงเงินรวมค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ จำนวน 750 บาทต่อคนต่อเดือน โดยสามารถใช้โดยสารได้กับระบบขนส่ง 8 ประเภท

  • รถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
  • รถบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)
  • รถไฟฟ้า บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ Bangkok Mass Transit System : BTS , รถไฟฟ้ามหานคร Metropolitan Rapid Transit : MRT และบริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด 
  • รถไฟ
  • รถเอกชนร่วม ขสมก. รถเอกชน และส่วนราชการกรุงเทพมหานคร
  • รถเอกชนร่วม บขส.   และรถเอกชน
  • รถสองแถวรับจ้าง
  • เรือโดยสารสาธารณะ โดยไม่จำกัดวงเงินตามประเภทรถ

หมายเหตุ : กระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างเตรียมการเพิ่มเติมประเภทระบบขนส่งเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรฯ และจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบ

ใช้สิทธิวันแรก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 บัตรคนจน เหตุใช้สิทธิไม่ได้

- มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า อุดหนุนค่าไฟฟ้าจำนวน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรฯ ที่ได้รับสิทธิจะเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด

- มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา อุดหนุนค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ผู้มีบัตรฯ ที่ได้รับสิทธิยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท และจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตนเอง แต่หากผู้มีบัตรฯ ที่ได้รับสิทธิมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท ผู้มีบัตรฯ ที่ได้รับสิทธิจะเป็นผู้รับภาระค่าน้ำประปาทั้งหมด

มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางจะชำระค่าบริการที่ผู้มีบัตรฯ ที่ได้รับสิทธิใช้บริการตามเงื่อนไขที่กำหนดให้แก่หน่วยงานผู้ให้บริการทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ สำนักงานการประปานครหลวง และสำนักงานการประปาภูมิภาค โดยผู้มีบัตรฯ ที่ได้รับสิทธิไม่จำเป็นต้องสำรองเงินในการชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาแต่อย่างใด โดยผู้มีบัตรฯ ที่ได้รับสิทธิที่ประสงค์รับสิทธิในมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาจะต้องดำเนินการลงทะเบียนผ่านผู้ให้บริการดังกล่าวก่อนการเริ่มใช้สิทธิ

อ้างอิง - กระทรวงการคลัง