ม.ทักษิณ ปรับโฉมใหม่ รีแบรด์ภาพลักษณ์ สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม

ม.ทักษิณ ปรับโฉมใหม่ รีแบรด์ภาพลักษณ์ สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปรับตัวรีแบรนด์ภาพลักษณ์ใหม่ เตรียมพร้อมองค์กรก้าวสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม สังคม ตอบโจทย์การขับเคลื่อนสู่อนาคตและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร

ปี2566 เป็นปีที่ 69 ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ได้พัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกํากับของรัฐด้วยการบริหารจัดการที่เป็นอิสระและมีความคล่องตัวสามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

โดย "ม.ทักษิณ" เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกๆ ในพื้นที่ภาคใต้ ถือกำเนิดขึ้นภายหลังจากการสถาปนาวิทยาลัยวิชาการศึกษา (College of Education) ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ขึ้นแทนโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ณ ถนนประสานมิตร อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร ในปีพุทธศักราช 2497 เพื่อพัฒนาปรัชญาและแนวคิดทางด้านการศึกษาสมัยใหม่ให้สอดคล้องผสานสัมพันธ์กับสังคมประชาธิปไตย

ม.ทักษิณ ปรับโฉมใหม่ รีแบรด์ภาพลักษณ์ สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม

รวมทั้งการพัฒนาการศึกษาศาสตร์ให้เป็นวิชาชีพที่มีระบบแบบแผนและมีความลุ่มลึกในสังคมไทย พร้อมกับการประสาทปริญญาทางด้านศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้พัฒนาและเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ พร้อมกับการขยายการจัดการศึกษาไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ของมันต้องมี!! 'TSU NanoMask' หน้ากากอนามัยสายกรีน จากม.ทักษิณ

ทำความรู้จัก "รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์" อธิการบดีม.ทักษิณคนใหม่

CIBA ชวนแข่งขันตอบปัญหาบัญชี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ

 

ตั้งเป้ามหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ภายในปี 2567 

เมื่อเร็วๆนี้ รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมทีมผู้บริหารร่วมงาน “TSU Rebrand Grand Opening” เปิดตัวแบรนด์ใหม่ที่เน้นความสดใส ร่าเริง สนุกสนาน และมีพลัง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การปรับโฉมมุ่งสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2567  

รศ.ดร.ณฐพงศ์ กล่าวว่า  หากต้องการให้ผู้คนรู้จักเรา รู้จักตัวตน รู้จักอัตลักษณ์ เข้าใจความหมาย และมีภาพที่จดจำแห่งองค์กร ม.ทักษิณ เราต้องทำสิ่งเหล่านั้นผ่านแบรนด์ ซึ่งแบรนด์ไม่ใช่โลโก้ แบรนด์จะไม่ใช่เพียงแค่สัญลักษณ์ หรือความหมายเพียงแค่บางสิ่ง บางอย่างเท่านั้น เพราะโลโก้และสัญลักษณ์เป็นเพียงภาพแทนของความหมายในบางสิ่งบางอย่างเท่านั้น

ม.ทักษิณ ปรับโฉมใหม่ รีแบรด์ภาพลักษณ์ สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม

หากทว่าแบรนด์คือความคิดรวบยอดทั้งหมดของผู้คนที่มีต่อการจดจำ ที่ให้ความหมายและรู้จักกับเราในมิติและความหมายต่างๆ มากยิ่งขึ้น แบรนด์จึงเป็นทั้งอัตลักษณ์ เป็นทั้งตัวตน เป็นทั้งคุณค่า และเป็นประสบการณ์ใหม่ๆ ที่จะทำให้ผู้คนรู้จักเรามากขึ้น และหันมาร่วมมือ สร้างพันธมิตรเพื่อการขับเคลื่อน ก้าวไปสู่ข้างหน้าร่วมกันแห่งมหาวิทยาลัยทักษิณ


เน้น TSU Move เคลื่อนเปลี่ยน สู่อนาคต

ส่วนกิจกรรมต่อยอดของงานรีแบรนด์ ม.ทักษิณ จะมุ่งเน้นกิจกรรม TSU Move เคลื่อนเปลี่ยน สู่อนาคต ซึ่งจะเป็นเบ้าหลอมค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ คือความคิด ความเชื่อ ความฝัน แรงบันดาลใจ และ วิถีหล่อหลอมที่ตกผลึก เป็นวัฒนธรรมรวมแห่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่พร้อมก้าวสู่วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์และ หมุดหมาย ด้วยความมุ่งมั่น แน่วแน่และศรัทธา ด้วยการหล่อหลอมค่านิยมและสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เพื่อขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมชั้นแนวหน้าของประเทศ เป็นที่พึ่งของสังคมด้วยความรักและความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่จากรากสู่โลก (Glocalization) ดังปรัชญาของม.ทักษิณ “ปัญญา จริยธรรม นําการ พัฒนา” โดยมีความหมาย จากอักษรย่อ TSU ดังนี้ T : Talent มีปัญญาปฏิบัติการ S : Synergy สานพลังสู่ ความสําเร็จ U : University for Change สร้างสรรค์สังคม

ม.ทักษิณ ปรับโฉมใหม่ รีแบรด์ภาพลักษณ์ สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม ม.ทักษิณ ปรับโฉมใหม่ รีแบรด์ภาพลักษณ์ สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม