ของมันต้องมี!! 'TSU NanoMask' หน้ากากอนามัยสายกรีน จากม.ทักษิณ

ของมันต้องมี!! 'TSU NanoMask' หน้ากากอนามัยสายกรีน จากม.ทักษิณ

'ม.ทักษิณ' เปิดตัวผลิตภัณฑ์ 'TSU NanoMask' และ 'TSU Herbal Alcohol Spray' นวัตกรรมที่ตอบรับสังคมวิถีใหม่ ป้องกันโรคตามตามแนวทาง D-M-H-T-T ของกรมควบคุมโรค

รศ.ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างหนักหน่วงและรุนแรง 'ม.ทักษิณ' ได้ตระหนักและแสดงเจตนารมณ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ตามปณิธาน 'มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม'

ด้วยการนำองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟูสังคม ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรม การต่อยอดผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงสังคม การถ่ายทอดเทคโนโลยีป้องกันโรค การจัดทำโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ และ 'TSU NanoMask' และ 'TSU Herbal Alcohol Spray' เป็นอีกผลงานด้านนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยที่สามารถตอบโจทย์สถานการณ์ในปัจจุบันได้

162442563157

ดร.กรกนก อุบลชลเขต อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้วิจัยผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยทางการแพทย์เคลือบซิลเวอร์นาโน 'TSU NanoMask'กล่าวว่า หน้ากากอนามัย 'TSU NanoMask' เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่จะนำไปสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

จากการพัฒนาต่อยอดผลงานอนุสิทธิบัตร เรื่องกรรมวิธีการผลิตกระดาษสำหรับทำบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุผักและผลไม้ อนุสิทธิบัตรเลขที่ 12183 โดยมีแนวคิดในการนำ 'นวัตกรรมกรีนซิลเวอร์นาโน' มาใช้สำหรับ 'หน้ากากอนามัย'

1624425392100

  • 'TSU NanoMask' หน้ากากอนามัยใช้กระบวนการสีเขียว

ความพิเศษของงานวิจัยนี้ คือ การผลิต 'ซิลเวอร์นาโน'ด้วยกระบวนการสีเขียว ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้สารจากธรรมชาติ นั้นก็คือน้ำตาลเป็นวัสดุหลักในการสังเคราะห์ อีกทั้งได้พัฒนาขั้นตอนในการผลิตให้ทำง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความปลอดภัย และต้นทุนต่ำ โดยมีส่วนประกอบหลัก คือ น้ำ น้ำตาล และเกลือของเงินหรือซิลเวอร์ไนเตรท

นวัตกรรมสารเคลือบวัสดุด้วย 'ซิลเวอร์นาโน' ที่ผลิตได้นอกจากมีประสิทธิภาพในการต่อต้าน และลดการติดเชื้อโรคต่างๆ ทั้งรูปแบบของสารคัดหลั่งหรือการสัมผัส และป้องกันเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ ในขณะที่ 'หน้ากากอนามัย' ทั่วไปจะทำไม่ได้ อีกทั้งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หลากหลายเช่น การเคลือบหน้ากากอนามัย ลดการติดเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส เป็นต้น  

162442542625

ด้าน ดร.จิราพร  ช่อมณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ กล่าววว่า ในส่วนของ 'TSU Herbal Alcohol Spray'  เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการผสมผสาน 'สมุนไพร' ภูมิปัญญาท้องถิ่น กับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยเลือกใช้ว่านหางจระเข้ ซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณช่วยในการบำรุงผิว ทำให้หลังใช้สเปรย์แอลกอฮอล์มือจะมีความนุ่ม ชุ่มชื้น ประกอบกับผู้วิจัยได้เลือกใช้น้ำมันหอมระเหย (Essential Oil) จากตะไคร้ และมะกรูด เพื่อช่วยเพิ่มกลิ่นหอมตามธรรมชาติให้กับผลิตภัณฑ์ และช่วยผ่อนคลายให้กับผู้บริโภคในสถานการณ์ดังกล่าวได้ดีอีกด้วย

162442544261

  • ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ราคาถูก ป้องกันโควิด 19

ที่สำคัญผลิตภัณฑ์ 'TSU Herbal Alcohol Spray'  ใช้กรรมวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐาน Primary GMP จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค พกพาง่าย ใช้สะดวก ช่วยลดปริมาณเชื้อโรค สร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวันและการทำกิจกรรมต่างๆ สำหรับสังคมวิถีใหม่

162442541572

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ มี 2 แบบ

  • 'TSU NanoMask' บรรจุกล่องละ 50 ชิ้น ราคา 120 บาท
  • 'TSU Herbal Alcohol' Spray มี 2 ขนาด
  • ขนาด 20 ml ราคา 25 บาท
  • ขนาด 30 ml ราคา 30 บาท

ผลิตภัณฑ์ 'หน้ากากอนามัย'ทางการแพทย์เคลือบ 'ซิลเวอร์นาโน' และสเปรย์แอลกอฮอล์ 'สมุนไพร' ภายใต้แบรนด์ 'TSU NanoMask' และ 'TSU Herbal Alcohol Spray' เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อตอบสนองแก่ผู้บริโภค ประชาชนทั่วไป  องค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและท้องถิ่น  

162442545588

ผู้ที่สนใจสามารถร่วมสมทบทุนเพื่อสนับสนุนการผลิตและการศึกษาวิจัยในเชิงนวัตกรรมในอนาคต โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณพิมพ์ณดา มณีวงค์ สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 09 5629 4415 หรือคุณปาจรีย์ เรืองคล้าย สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน โทร. 08 8760 1006