"Starfish Education" พาทัวร์ห้องเรียนนวัตกรรม@ “ตลาดนัดวิชาการ”

"Starfish Education" พาทัวร์ห้องเรียนนวัตกรรม@ “ตลาดนัดวิชาการ”

Starfish Education พาทัวร์ห้องเรียนนวัตกรรม ในงาน “ตลาดนัดวิชาการ” รูปแบบ Hybrid ณ โรงเรียนบ้านปลาดาว อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เผยแพร่นวัตกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านปลาดาวสู่โรงเรียนเครือข่าย

วันนี้ (23 ก.ย.2565) Starfish Education นำโดยดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมและคณะผู้บริหาร พร้อมทั้งนางมุกดา คำวินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลาดาวและคณะครูได้เป็นเจ้าภาพจัดงานโครงการ “ตลาดนัดวิชาการโรงเรียนบ้านปลาดาว” ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านปลาดาว อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการมาร่วมเป็นประธานในพิธี  โดยกิจกรรมในงานครั้งนี้ จัดในรูปแบบ Hybrid เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียนที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ทั้งออนไลน์ และออนไซต์ โดยเดินทางมาที่โรงเรียนบ้านปลาดาว (Onsite) หรือติดตามผ่าน Facebook Live ในเพจ Starfish Country Home School Foundation โรงเรียนบ้านปลาดาว จังหวัดเชียงใหม่ (Online)

\"Starfish Education\" พาทัวร์ห้องเรียนนวัตกรรม@ “ตลาดนัดวิชาการ”

การจัดตลาดนัดวิชาการโรงเรียนบ้านปลาดาว ครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่นวัตกรรมการเรียนการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านปลาดาวไปยังโรงเรียนเครือข่าย และโรงเรียนที่สนใจ ตอบโจทย์การจัดกิจกรรมในยุค New Normal

 

  • "Starfish Education"เปิด "ตลาดนัดวิชาการ" สร้างนวัตกรรมการศึกษา

ดร.นรรธพร กล่าวว่าสำหรับเนื้อหาในกิจกรรมโครงการ “ตลาดนัดวิชาการ” จะเป็นการเปิดโอกาสให้โรงเรียนต่างๆ ได้เรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียนบ้านปลาดาว แบ่งกิจกรรมออกเป็นดังนี้

1. เยี่ยมชมตลาดนัดวิชาการ ซึ่งเป็นการนำผลงานด้านวิชาการของนักเรียนและผลผลิตที่นักเรียนได้ทำเอง เช่น ปุ๋ยคอก, พิซซ่าหน้าอาหารไทย 4 ภาค, เพ้นท์ ผ้า เสื้อ และจานรองจากเปลือกไข่, ภาพวาดศิลปะ,  น้ำสมุนไพร, ยาหม่อง, พืชจากการเพาะเนื้อเยื้อ เป็นต้น มาจำหน่ายภายในงาน

2.ห้องเรียนนวัตกรรม 3R (ไทย คณิต อังกฤษ) นวัตกรรมที่จะเป็นตัวช่วยในเรื่องการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นให้แก่คุณครู นำไปปรับใช้ในการฟื้นฟูภาวะการเรียนรู้ถดถอยได้

\"Starfish Education\" พาทัวร์ห้องเรียนนวัตกรรม@ “ตลาดนัดวิชาการ”

3. การนำเสนอโครงงานโดยใช้ความสนใจเป็นฐาน (Project Based Learning) และโครงงานการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ด้วยกระบวนการ EDICRA เพื่อส่งเสริมให้เด็กเป็นเจ้าของการเรียนรู้ด้วยตนเอง และบูรณาการเชื่อมโยงกับวิชาต่างๆ

4.ห้องกิจกรรม Makerspace ให้ไอเดียครูในการจัดพื้นที่นักสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการ STEAM Design Process เพื่อสร้าง Active Learning ในห้องเรียน พร้อมการประเมินผลตามสภาพจริงด้วย Starfish Class แอปพลิเคชั่น

\"Starfish Education\" พาทัวร์ห้องเรียนนวัตกรรม@ “ตลาดนัดวิชาการ”

 

  • ขยายนวัตกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านปลาดาวสู่โรงเรียนเครือข่าย

อย่างไรก็ตาม "ตลาดนัดวิชาการโรงเรียนบ้านปลาดาว" ได้รับความสนใจจากโรงเรียนหลากหลายจังหวัดสนใจเข้ามาศึกษาดูงาน และร่วมกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ  32 โรงเรียน มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 330 คน มาจากจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดอุดรธานี จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

นอกจากนี้ยังมีผู้ที่สนใจรับชมผ่านช่องทาง Online กว่า 300 คนผ่านระบบออนไลน์ Zoom สำหรับผู้ที่สนใจสามารถรับชมได้จากเพจ Facebook  Starfish Country Home School Foundation โรงเรียนบ้านปลาดาว จังหวัดเชียงใหม่

\"Starfish Education\" พาทัวร์ห้องเรียนนวัตกรรม@ “ตลาดนัดวิชาการ”

ดร.นรรธพร กล่าวต่อไปว่าการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมการเรียนการสอนจะเป็นเต็มไปด้วยความรู้ และความสนุกสนานด้วยการนำเสนอผลงานของนักเรียนโรงเรียนบ้านปลาดาวในภาคเรียนที่ผ่านมาให้แก่ผู้อำนวยการและคุณครูที่สนใจ

"ทางโรงเรียนบ้านปลาดาวมีความมุ่งหวังว่าหลังจากที่โรงเรียนในเครือข่ายได้เห็นการเปิดบ้าน ตลาดนัดวิชาการ (Open House)  จะสามารถนำไอเดียและความรู้จากนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านปลาดาว ไม่ว่าจะเป็น นวัตกรรม 3R/ กระบวนการ Project Based Learning ด้วยกระบวนการ EDICRA /กระบวนการ Problem Based Learning และห้องเรียน Makerspace/ Learning Box ด้วยกระบวนการ STEAM Design Process ไปปรับใช้ให้เข้าบริบทโรงเรียนของตนเองได้ เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีสมรรถนะและทักษะที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขตามเจตนารมณ์ของดร.ริชาร์ด พี ฮ็อกแลนด์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม"ดร.นรรธพร กล่าวทิ้งท้าย 

\"Starfish Education\" พาทัวร์ห้องเรียนนวัตกรรม@ “ตลาดนัดวิชาการ”