อัพเดทสูตรวัคซีน เข็มที่ 3-4 ล่าสุดฉีดแบบไหนได้บ้าง?

อัพเดทสูตรวัคซีน เข็มที่ 3-4 ล่าสุดฉีดแบบไหนได้บ้าง?

ส่องสูตรวัคซีนทางนี้ "ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3-4" จะตัวไหนได้บ้าง ต้องเว้นระยะเวลาเท่าไหร่ แล้วมีเงื่อนไขอะไรที่ต้องทราบ?

หลายที่เริ่มเปิดให้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19เข็มที่ 3-4” กันบ้างแล้ว เนื่องจากสถานการณ์โควิดในตอนนี้มีความน่ากังวล จากไวรัสสายพันธุ์โอมิครอน และยอดผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น

ล่าสุดกรมควบคุมโรคได้ชี้แจง “คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด-19” ในมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 10/64 ไว้เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 65 โดยมีการเผยแพร่เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 65

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ชวนดู คำแนะนำการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 และเข็มที่ 4 ฉีดสูตรไหนมา สามารถรับเข็มต่อไปช่วงเวลาไหนได้บ้าง มีคำแนะนำอะไรที่ต้องรู้?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

1. ผู้ที่รับวัคซีนสูตรเดียวกัน 2 เข็มแรก

วัคซีนเข็มที่ 1-2: ยี่ห้อ “ซิโนแวค และซิโนแวค” หรือ “ซิโนฟาร์ม และซิโนฟาร์ม

 • สามารถรับเข็มที่ 3: ยี่ห้อ “แอสตร้าเซนเนก้า ไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา” 
 • ระยะเวลาเว้นเข็มที่ 2 เพื่อฉีดเข็มที่ 3: เว้น 4 สัปดาห์ขึ้นไป
 • สามารถรับวัคซีนเข็มที่ 4: ยี่ห้อ “แอสตร้าเซนเนก้า ไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา” (เว้นจากเข็มที่ 3 เป็นเวลา 3 เดือนขึ้นไป) 

วัคซีนเข็มที่ 1-2: ยี่ห้อ “แอสตร้าเซนเนก้า และแอสตร้าเซนเนก้า

 • สามารถรับเข็มที่ 3: ยี่ห้อ “ไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา”
 • ระยะเวลาเว้นเข็มที่ 2 เพื่อฉีดเข็มที่ 3: เว้น 3 เดือนขึ้นไป
 • สามารถรับวัคซีนเข็มที่ 4: ยี่ห้อ “แอสตร้าเซนเนก้า ไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา” (เว้นจากเข็มที่ 3 เป็นเวลา 3 เดือนขึ้นไป) 

วัคซีนเข็มที่ 1-2: ยี่ห้อ “โมเดอร์นา และโมเดอร์นา” 

 • สามารถรับเข็มที่ 3: ยี่ห้อ “ไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา”
 • ระยะเวลาเว้นเข็มที่ 2 เพื่อฉีดเข็มที่ 3: เว้น 6 เดือนขึ้นไป
 • สามารถรับวัคซีนเข็มที่ 4: ยี่ห้อ “แอสตร้าเซนเนก้า ไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา” (เว้นจากเข็มที่ 3 เป็นเวลา 3 เดือนขึ้นไป)

อัพเดทสูตรวัคซีน เข็มที่ 3-4 ล่าสุดฉีดแบบไหนได้บ้าง?

2. ผู้ที่รับวัคซีนสูตรไขว้ 2 เข็มแรก

วัคซีนเข็มที่ 1-2: ยี่ห้อ “ซิโนแวคหรือซิโนฟาร์ม ตามด้วยแอสตร้าเซนเนก้า

 • สามารถรับเข็มที่ 3: ยี่ห้อ “แอสตร้าเซนเนก้า ไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา” 
 • ระยะเวลาเว้นเข็มที่ 2 เพื่อฉีดเข็มที่ 3: เว้น 3 เดือนขึ้นไป
 • สามารถรับวัคซีนเข็มที่ 4: ยี่ห้อ “แอสตร้าเซนเนก้า ไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา” (เว้นจากเข็มที่ 3 เป็นเวลา 3 เดือนขึ้นไป) 

วัคซีนเข็มที่ 1-2: ยี่ห้อ “ซิโนแวคหรือซิโนฟาร์ม ตามด้วยไฟเซอร์

 • สามารถรับเข็มที่ 3: ยี่ห้อ “ไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา”
 • ระยะเวลาเว้นเข็มที่ 2 เพื่อฉีดเข็มที่ 3: เว้น 6 เดือนขึ้นไป
 • สามารถรับวัคซีนเข็มที่ 4: ยี่ห้อ “แอสตร้าเซนเนก้า ไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา” (เว้นจากเข็มที่ 3 เป็นเวลา 3 เดือนขึ้นไป) 

วัคซีนเข็มที่ 1-2: ยี่ห้อ “แอสตร้าเซนเนก้า ตามด้วยไฟเซอร์” 

 • สามารถรับเข็มที่ 3: ยี่ห้อ “ไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา”
 • ระยะเวลาเว้นเข็มที่ 2 เพื่อฉีดเข็มที่ 3: เว้น 6 เดือนขึ้นไป
 • สามารถรับวัคซีนเข็มที่ 4: ยี่ห้อ “แอสตร้าเซนเนก้า ไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา” (เว้นจากเข็มที่ 3 เป็นเวลา 3 เดือนขึ้นไป) 

3. คำแนะนำการฉีดเข็มที่ 4 

 • การฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 สำหรับผู้ที่ได้ “วัคซีนสูตรอื่น” ที่นอกเหนือจากคำแนะนำกรมควบคุมโรค ให้เป็นไปตามดุลพินิจแพทย์และความสมัครใจผู้ฉีด
 • สำหรับผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนยี่ห้อ “ไฟเซอร์” เป็นเข็มที่ 4 โดยประสงค์ “ฉีดครึ่งโดสหรือฉีดเข้าในชั้นผิวหนัง” ให้เป็นไปตามดุลพินิจแพทย์และความสมัครใจผู้ฉีดเช่นกัน

4. หมายเหตุ: ตัวอักษรย่อในอินโฟกราฟิกหมายถึง “ยี่ห้อวัคซีน” ดังต่อไปนี้

 • SV คือ วัคซีนยี่ห้อ “ซิโนแวค” (Sinovac)
 • SP คือ วัคซีนยี่ห้อ “ซิโนฟาร์ม” (Sinopharm)
 • AZ คือ วัคซีนยี่ห้อ “แอสตร้าเซนเนก้า” (AstraZeneca)
 • MD คือ วัคซีนยี่ห้อ “โมเดอร์นา” (Moderna)
 • PZ คือ วัคซีนยี่ห้อ “ไฟเซอร์” (Pfizer)

—---------------

อ้างอิง: กรมควบคุมโรค