อัพเดทเกณฑ์ฉีด "วัคซีนโควิด" เข็ม 4 กรณีได้ SV+SV+AZ ต้องฉีดสูตรไหน?

อัพเดทเกณฑ์ฉีด "วัคซีนโควิด" เข็ม 4 กรณีได้ SV+SV+AZ ต้องฉีดสูตรไหน?

กรมควบคุมโรคเผย "วัคซีนโควิด" เข็ม 4 ให้เว้นห่าง 3 เดือน สำหรับแพทย์/จนท.ด่านหน้า/กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง ที่เคยได้วัคซีนก่อนหน้าเป็น SV+SV+AZ แล้วเข็มถัดไปต้องเป็นยี่ไหน? พร้อมเช็คแผนฉีดวัคซีนโควิด เข็ม 1 2 3 4 ในไตรมาสแรกของปี 2565

หลังจากกระทรวงสาธารณสุขได้หารือเรื่อง "วัคซีนเข็ม 4" มาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว ล่าสุดวันนี้ (12 ม.ค.65) ก็ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับสูตร "วัคซีนโควิด" เข็ม 4 ออกมาแล้ว โดยให้เว้นระยะห่างจากเข็ม 3 เป็นเวลา 3 เดือนขึ้นไป

อีกทั้ง นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ออกมาแถลงข้อมูลอัพเดทแผนฉีดวัคซีนในประเทศไทย ในช่วงไตรมาสแรกช่วงเดือน ม.ค. - มี.ค. 2565 ด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

  • วัคซีนโควิดเข็ม 4 ฉีดห่างจากเข็ม 3 เว้นระยะ 3 เดือน

สธ. กำหนดให้ 1.บุคลากรทางการแพทย์ 2.บุคลากรด่านหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 และ 3.ประชาชนที่มีโรคประจำตัว/โรคเรื้อรัง เช่น ผู้สูงวัย ผู้กินยากดภูมิ ฯลฯ 

ทั้งสามกลุ่มข้างต้น จำเป็นต้องได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนบูสเตอร์เข็มที่ 3 ไปแล้ว โดยหากได้รับเข็ม 3 มาแล้วในระยะเวลา 3 เดือน ก็ให้ไปรับเข็มที่ 4 เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ (ระหว่าง "เข็ม 3" กับ "เข็ม 4" ให้เว้นห่าง 3 เดือน)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

 

 

  • กรณีได้รับ SV+SV+AZ แล้ววัคซีนเข็ม 4 ต้องเป็นยี่ห้อไหน?

นพ.โอภาส ชี้แจงต่ออีกว่า คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค หลังจากหารือได้มีมติเกี่ยวกับสูตรวัคซีนเข็ม 4 ให้แก่ กลุ่มแพทย์/จนท.ด่านหน้า/กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง ดังนี้

อัพเดทเกณฑ์ฉีด "วัคซีนโควิด" เข็ม 4 กรณีได้ SV+SV+AZ ต้องฉีดสูตรไหน?

1. ผู้ที่ได้รับวัคซีน SV+SV+AZ (เข็มที่ 3 เป็นแอสตร้าเซนเนก้า) สามารถรับ "วัคซีนเข็ม 4" เป็นแอสตร้าฯ หรือไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา ก็ได้ ทั้งนี้ในความเห็นของ นพ.โอภาส แนะนำว่าให้รับเข็ม4 เป็นแอสตร้าฯ

2. ผู้ที่รับวัคซีน SV+SV+Pz (เข็มที่ 3 เป็นไฟเซอร์) สามารถรับวัคซีนเข็มที่ 4 เป็นไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา ก็ได้

3. ส่วนกลุ่ม "ประชาชนทั่วไป" ที่แข็งแรงดีและได้รับวัคซีนบูสเตอร์เข็ม 3 ไปแล้ว นพ.โอภาส กล่าวว่า ทางคณะอนุกรรมการฯ จะพิจารณาอีกครั้งว่าให้ไปรับเข็มที่ 4 อย่างเป็นทางการเมื่อใด ให้ประชาชนติดตามความคืบหน้าอีกครั้งเร็วๆ นี้

 

 

  • เช็คแผนฉีดวัคซีนโควิด เดือน ม.ค.2565 ทั้งเข็มที่ 1 2 3 4 

แผนฉีดวัคซีนเข็ม1 ปี 2565 : กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน มีแผนฉีดจำนวน 1 ล้านคน โดยกำหนดสูตรวัคซีน ได้แก่ Az+Az, Az+Pz, Sv+Az, Pz+Pz (ให้สำหรับกลุ่มเป้าหมายอายุ 12-17 ปีเป็นหลัก)

แผนฉีดวัคซีนเข็ม2 ปี 2565 : กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ที่มีกำหนดการรับวัคซีนตามนัด มีแผนฉีดจำนวน 2.1 ล้านคน โดยกำหนดสูตรวัคซีน ได้แก่ Az+Az, Az+Pz, Sv+Az, Pz+Pz (ให้สำหรับกลุ่มเป้าหมายอายุ 12-17 ปีเป็นหลัก)

แผนฉีดวัคซีนเข็ม3 ปี 2565 : กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ และผู้ที่เคยติดเชื้อ มีแผนฉีดจำนวน 5.5 ล้านคน โดยกำหนดสูตรวัคซีน ได้แก่ Az หรือ Pz (สำหรับผู้ได้รับเข็ม 1-2 คือ Az+Az เป็นหลัก)

แผนฉีดวัคซีนเข็ม4 ปี 2565 : กลุ่มเป้าหมายคือ แพทย์/ด่านหน้า/กลุ่มเสี่ยง มีแผนฉีดจำนวน 0.7 ล้านคน โดยกำหนดสูตรวัคซีน ได้แก่ Az หรือ Pz