ลงทะเบียน "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์ Walk in รพ.บางบัวทอง เช็คเงื่อนไข

ลงทะเบียน "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์ Walk in รพ.บางบัวทอง เช็คเงื่อนไข

นนทบุรี เปิดระบบ "นนท์พร้อม" ลงทะเบียน "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์ Walk in รพ.บางบัวทอง เช็คเงื่อนไข จองระบบออนไลน์เริ่ม 14-16 มกราคม 2565

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี แจ้งโรงพยาบาลบางบัวทอง เปิดวอล์คอิน (Walk in) "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" หรือเข็มกระตุ้น ไฟเซอร์ (Pfizer

เงื่อนไข

  1. ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm มาครบ 2 เข็ม และ ฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 1 เดือน
  2. ฉีด AstraZeneca มาครบ 2 เข็ม และ ฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน
  3. ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm เข็ม 1 และ Pfizer เข็ม 2 โดยฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน
  4. ฉีด AstraZeneca เข็ม 1 และ Pfizer เข็ม 2 โดยฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 14-16 มกราคม 2565 ก่อนเวลา 17.00 น. (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน)  คลิกที่นี่

สถานที่ "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" ที่ โรงพยาบาลบางบัวทอง 2

  • วันที่ 18 มกราคม วันละ 200 คน
  • วันที่ 25 มกราคม วันละ 200 คน

ลงทะเบียน "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์ Walk in รพ.บางบัวทอง เช็คเงื่อนไข

เป็นการลงทะเบียน แบบทราบวันนัด และสนามฉีดชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing