SCB - ลุยต่อบนเส้นทางสายเทคโนโลยี (28 พ.ย. 2565)

SCB - ลุยต่อบนเส้นทางสายเทคโนโลยี (28 พ.ย. 2565)

SCB เผยว่าได้จบความร่วมมือ JV ที่ตั้งร่วมกับ AIS แล้ว แต่มีแผนจะออกหุ้นกู้เพื่อใช้ลงทุนในธุรกิจที่มีการเติบโตสูงรวมถึง digital lending ต่อ เรายังคงมุมมองว่าผลประกอบการส่วนใหญ่ยังคงมาจากธุรกิจธนาคารแบบดั้งเดิม ซึ่งยังฟื้นตัวได้ดี

และมีแนวโน้มจะเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในปีหน้า ในขณะที่การลงทุนใหม่ยังต้องอาศัยเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ เรายังคงคำแนะนำซื้อ SCB โดยประเมินราคาเป้าหมายที่ 155 บาท

                                                                 

ออกตราสารหนี้เพื่อมาลงทุนในธุรกิจที่มีการเติบโตสูง

SCB แจ้งว่าคณะกรรมการมีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2023 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ เพื่อใช้ลงทุนตามแผนธุรกิจปี 2022-24 ที่ประกาศออกมาก่อนหน้านี้ในธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง ซึ่งได้แก่ consumer finance, สินทรัพย์ และ planform ดิจิทัล โดยตราสารหนี้ที่จะออกและเสนอขายจะมีวงเงินไม่เกิน 1 แสนล้านบาท (หรือในสกุลเงินอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่า) ซึ่งอาจเสนอขายเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้งตามที่บริษัทเห็นสมควรภายในเวลา 5 ปีหลังจากที่ได้รับการอนุมัติ

 

 

 

 

 

 

 

อีกหนึ่งดีลที่ไปไม่ถึงฝั่ง

SCB เปิดเผยว่าคณะกรรมการยังมีมติอนุมัติให้เข้าซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดใน AISCB จาก AIS ซึ่งหมายถึงการสิ้นสุดความร่วมมือระหว่างสองบริษัทยักษ์ใหญ่ในสองอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ AISCB เป็น JV แบบ 50-50 ที่เพิ่งตั้งขึ้นมาโดย SCB และ AIS เมื่อ 4Q21 ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท และตั้งเป้าจะปล่อยสินเชื่อดิจิทัลผ่าน platform ออนไลน์ อย่างไรก็ตาม แม้จะยกเลิกความร่วมมือผ่าน JV นี้ไป แต่ผู้บริหารของ SCB ยังคงยืนยันที่จะขยายธุรกิจ และฐานลูกค้าด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อให้ทันกับความต้องการและสภาวะตลาดที่แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

 

เส้นทางของการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ยังอีกยาวไกล

เรามองว่าการยกเลิกดีลความร่วมมือระหว่าง SCB และ AIS ภายใต้ AISCB กับแผนการออกตราสารหนี้ที่ประกาศออกมาพร้อมกันคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นแผนเพื่อความต่อเนื่องของธุรกิจ ด้วยความที่ว่า platform ความร่วมมือเดิมอาจจะไม่เหมาะสม อาจมีอุปสรรคทั้งในแง่ของการบริหารจัดการและมุมมองของธุรกิจ เราเชื่อว่า SCB จะใช้เงินทุนใหม่ที่ระดมผ่านการออกตราสารหนี้เพื่อสร้างโมเดลธุรกิจของตัวเอง และเพิ่มฐานที่มั่นทางธุรกิจในภูมิภาคหลังจากที่คู่แข่งรายหลัก ๆ เริ่มดำเนินการเชิงกลยุทธ์ในด้านนี้ไปแล้ว อย่างไรก็ดีเราเชื่อว่ายังต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าที่การลงทุนใหม่ของ SCB ในเทคโนลยี และ platform จะส่งผลอย่างมีนัยสำคัญกับผลประกอบการ เพราะปัจจุบันราว 90% ของการดำเนินการยังมาจากธุรกิจการธนาคารแบบดั้งเดิมซึ่งยังมีแนวโน้มจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปี 2023 จากการขยายพอร์ตสินเชื่อ, NIM เพิ่มขึ้น และ ECL กลับสู่ระดับปกติ เรายังคงคำแนะนำซื้อ SCB ที่ราคาเป้าหมาย 155 บาท อิง PB 1x