บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมกราคม 2566 เงินเข้าวันนี้ ถอนได้หรือไม่ เช็กเลย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมกราคม 2566 เงินเข้าวันนี้ ถอนได้หรือไม่ เช็กเลย

เช็ก "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ซึ่งวันนี้ (18 มกราคม 2566) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จะโอนเงินเข้าให้กับผู้ถือบัตรฯ

เช็ก "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ซึ่งวันนี้ (18 มกราคม 2566) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จะโอนเงินเข้าให้กับผู้ถือบัตรฯ สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้ด้วย

การโอนเงินเข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ประจำเดือนมกราคม 2566 ซึ่งในวันที่ 18 มกราคมนี้ จะเป็นงวดที่ 2 ที่จะโอนเงินให้กับผู้ที่ถือบัตรฯ ซึ่งรายละเอียดที่ผู้ถือบัตรฯจะได้รับนั้น มีดังนี้

- เงินชดเชยค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือ  "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ที่ได้ลงทะเบียนกับ กฟน. กฟภ. และกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)

- เงินชดเชยตามจำนวนเงินที่ชำระค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ที่ได้ลงทะเบียนกับ กปน. กปภ. ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท (ที่ได้ชำระเงินแล้ว) ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

การโอนเงินเข้าในครั้งถัดไป ซึ่งจะเป็นงวดสุดท้ายของเดือนมกราคม 2566 ทาง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จะโอนเงินให้แก่ผู้ถือบัตรฯ ในวันที่ 22 มกราคม 2566 ที่จะถึงนี้ต่อไป คือ เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง หรือโทร 0-2127-7000

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมกราคม 2566 เงินเข้าวันนี้ ถอนได้หรือไม่ เช็กเลย