ทีเอ็มบีธนชาต รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2021 

ทีเอ็มบีธนชาต รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2021 

ทีเอ็มบีธนชาต รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2021 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม เพื่อตอกย้ำองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงาน

นางศิริพร เลิศอภิรังษี เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรอาคารและบริการส่วนกลาง ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) รับมอบรางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2021 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม เพื่อตอกย้ำการเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งส่งเสริมผลักดันให้กับผู้เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ หรือ ประยุกต์ เลือกใช้นวัตกรรมด้านพลังงานที่จะช่วยประหยัด อนุรักษ์ และสร้างสรรค์ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป โดยมี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อเร็วๆ นี้

ทีเอ็มบีธนชาต รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2021 

ทีเอ็มบีธนชาต รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2021