Grand Seiko ฉลอง 25 ปี 9S Caliber จุดเริ่มต้นยุคใหม่การผลิตนาฬิกา

Grand Seiko เผยโฉมนาฬิกาเรือนแรก ในปี 1960 ซึ่งเป็นรูปแบบ Grand Seiko Style สำหรับ 9S Caliber กลไกที่ออกแบบขึ้นใหม่ทั้งหมดเปิดตัวในปี 1998

 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซโก ประเทศไทย มร.อากิระ ซากาอิริ ระบุ Grand Seiko เผยโฉมนาฬิกาเรือนแรก ในปี 1960 ซึ่งเป็นรูปแบบ Grand Seiko Style สำหรับ 9S Caliber กลไกที่ออกแบบขึ้นใหม่ทั้งหมดเปิดตัวในปี 1998 เป็นจุดเริ่มต้นแห่งยุคใหม่ในการผลิตนาฬิกาจักรกลของแบรนด์ Grand Seiko (แกรนด์ ไซโก) ทั้งนี้​ได้จัดงาน The World of Grand Seiko ฉลองครบรอบ 25 ปี Grand Seiko 9S Caliber พร้อมเปิดตัว Grand Seiko Pop Up Store ณ คราวน์ เอเทรียม คิง เพาเวอร์ รางน้ำ

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์