ราคาทองวันนี้ 29 พ.ค.67 เช็กราคาทองล่าสุด หลังปิดตลาด ทองรูปพรรณ ขายออก 41,300

ราคาทองวันนี้ 29 พ.ค.67 เช็กราคาทองล่าสุด หลังปิดตลาด ทองรูปพรรณ ขายออก 41,300

ราคาทองวันนี้ 29 พ.ค.67 อัปเดต ราคาทอง ล่าสุด หลังปิดตลาด ราคาทองแท่ง ขายออก 40,800.00 บาท ราคาทองรูปพรรณ ขายออก 41,300.00 บาท

ราคาทองวันนี้  29 พ.ค.67 อัปเดต ราคาทอง ล่าสุด ตามประกาศล่าสุด ณ เวลา 16:52 น. ของ สมาคมค้าทองคำ ตามประกาศ ครั้งที่ 7 ทำให้ ราคาทองคำ ตลอดทั้งวันมีการปรับขึ้น 150 บาท เมื่อเทียบกับราคาสุดท้ายเมื่อวานที่ผ่านมา (28 พ.ค. 67)

ราคาทองคำวันนี้  29 พ.ค.67 มีดังนี้

ราคาทองคำรูปพรรณ 96.5% ในประเทศรับซื้ออยู่ที่บาทละ 39,961.76 บาท และขายออกที่ราคา 41,300.00 บาท

ราคาทองคำแท่ง ในประเทศ ราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ 40,700.00 บาท ขายออก 40,800.00 บาท

ราคาทองคำโลก หรือ Gold Spot อยู่ที่ 2,345.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์

ราคาทองวันนี้ 29 พ.ค.67 เช็กราคาทองล่าสุด หลังปิดตลาด ทองรูปพรรณ ขายออก 41,300
 

สรุป ราคาทองวันนี้ 29 พ.ค.67

ประกาศ ราคาทองคำ ครั้งที่ 1 เวลา 09:11 น. [+250]

 • ราคาทองแท่ง รับซื้อบาทละ 40,800.00 บาท ขายออกบาทละ 40,900.00 บาท
 • ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 40,067.88 บาท ขายออกบาทละ 41,400.00 บาท

ประกาศ ราคาทองคำ ครั้งที่ 2 เวลา11:09 น. [-50]

 • ราคาทองแท่ง รับซื้อบาทละ 40,750.00 บาท ขายออกบาทละ 40,850.00 บาท    
 • ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 40,022.40 บาท ขายออกบาทละ 41,350.00 บาท

ประกาศ ราคาทองคำ ครั้งที่ 3 เวลา 12:33 น. [+50]

 • ราคาทองแท่ง รับซื้อบาทละ 40,800.00 บาท ขายออกบาทละ 40,900.00 บาท    
 • ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 40,067.88 บาท ขายออกบาทละ 41,400.00 บาท

ประกาศ ราคาทองคำ ครั้งที่ 4 เวลา 13:16 น. [-50]

 • ราคาทองแท่ง รับซื้อบาทละ 40,750.00 บาท ขายออกบาทละ 40,850.00 บาท    
 • ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 40,022.40 บาท ขายออกบาทละ 41,350.00 บาท

ประกาศ ราคาทองคำ ครั้งที่ 5 เวลา 15:57 น. [-50]

 • ราคาทองแท่ง รับซื้อบาทละ 40,700.00 บาท ขายออกบาทละ 40,800.00 บาท    
 • ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 39,961.76 บาท ขายออกบาทละ 41,300.00 บาท

ประกาศ ราคาทองคำ ครั้งที่ 6 เวลา 16:15 น. [-50]

 • ราคาทองแท่ง รับซื้อบาทละ 40,650.00 บาท ขายออกบาทละ 40,750.00 บาท    
 • ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 39,916.28 บาท ขายออกบาทละ 41,250.00 บาท

ประกาศ ราคาทองคำ ครั้งที่ 7 เวลา 16:52 น. [+50]

 • ราคาทองแท่ง รับซื้อบาทละ 40,700.00 บาท ขายออกบาทละ 40,800.00 บาท    
 • ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 39,961.76 บาท ขายออกบาทละ 41,300.00 บาท

ราคาทองวันนี้ 29 พ.ค.67 เช็กราคาทองล่าสุด หลังปิดตลาด ทองรูปพรรณ ขายออก 41,300