ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2565

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 58.10 สงขลา 57.85 (ก.พ.) กรุงเทพฯ 58.30 สงขลา 58.05 น้ำยางข้น 60% (ม.ค.) กรุงเทพฯ 37.35 สงขลา 37.10 (ก.พ.) กรุงเทพฯ 37.55 สงขลา 37.30

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2565