UTA มอบ 20 ล้านบาท​ พัฒนาสวัสดิการกองทัพ​เรือ

พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมคณะ​ รับมอบเงินร่วมสนับสนุนสวัสดิการภายในกองทัพเรือ จากบริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด (UTA)

 

พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะ​ รับมอบเงินร่วมสนับสนุนสวัสดิการภายในกองทัพเรือ จากบริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด(UTA)นำโดย ประธานกรรมการบริหารของบริษัท​ คีรี กาญจนพาสน์  เพื่อส่งเสริม และช่วยเหลือด้านสวัสดิการให้แก่บุคลากรของกองทัพเรือ รวมถึงนำไปซ่อมบำรุง และจัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมหารือถึงโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก เพื่อให้การดำเนินการมีความต่อเนื่อง และเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์