กองทุนน้ำมันฯติดลบกว่า 1.2 แสนล้านบาท

ผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง วิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ระบุ ฐานะกองทุนฯในปัจจุบันติดลบ 124,216 ล้านบาท โดยเป็นบัญชีน้ำมัน 82,674 ล้านบาท และบัญชีก๊าซ LPG  42,542 ล้านบาท

 

ผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง วิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ระบุ ฐานะกองทุนฯในปัจจุบันติดลบ 124,216 ล้านบาท โดยเป็นบัญชีน้ำมัน 82,674 ล้านบาท และบัญชีก๊าซ LPG  42,542 ล้านบาท โดยบัญชีน้ำมันเริ่มติดลบตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 เพราะผลจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ทำให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงเกินกว่า 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์