เศรษฐกิจฟื้น คนมั่นใจ ดันจัดตั้งธุรกิจใหม่ ส.ค.กว่า 7 พันราย

เศรษฐกิจฟื้น คนมั่นใจ ดันจัดตั้งธุรกิจใหม่ ส.ค.กว่า 7 พันราย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผย บริษัทตั้งใหม่เดือนส.ค.65 ฟื้นตัว มีจำนวน 7,418 ราย เพิ่ม 33% หลังกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาเต็มรูปแบบ คาดช่วงที่เหลือบริษัทตั้งใหม่ยังมีแนวโน้มดี แต่จะชะลอตัวลงช่วงไตรมาส 4 ทั้งปี 68,000-72,000 ราย

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ทั่วประเทศในเดือนส.ค. 2565 จำนวน 7,418 เทียบกับก.ค.2565 เพิ่มขึ้น 27% และเทียบกับส.ค.2564 เพิ่มขึ้น 33% โดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 24,393.41 ล้านบาท และประเภทธุรกิจที่จัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร ที่กลับมาติดอันดับ 3 ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 ติดต่อกัน ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการเปิดประเทศ
         
ส่วนธุรกิจเลิกประกอบกิจการ มีจำนวน 1,941 ราย เมื่อเทียบกับก.ค.2565 เพิ่มขึ้น 26% เทียบกับส.ค.2564 เพิ่มขึ้น 65% มีมูลค่าทุนจดทะเบียนเลิกจำนวน 12,503.99 ล้านบาท โดยประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร
         
ทั้งนี้ ยอดรวมการจดทะเบียนตั้งใหม่ 8 เดือนปี 2565 (ม.ค.-ส.ค.) มีจำนวน 53,577 ราย มีมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 334,109.56 ล้านบาท และยอดเลิกกิจการ รวม 9,493 ราย มีมูลค่าทุนจดทะเบียน จำนวน 78,163.99 ล้านบาท

เศรษฐกิจฟื้น คนมั่นใจ ดันจัดตั้งธุรกิจใหม่ ส.ค.กว่า 7 พันราย

“ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการจัดตั้งบริษัทใหม่   มาจากการกลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างเต็มรูปแบบ ทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวดีขึ้น โรงเรียน มหาวิทยาลัย จัดการเรียนการสอนตามปกติ จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นส่งผลให้การท่องเที่ยวฟื้นฟู และการเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวช่วงปลายปี ทำให้คนมีความมั่นใจในการลงทุนเพื่อประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้น”นายทศพล กล่าว

ปัจจุบัน มีธุรกิจดำเนินกิจการอยู่ทั้งสิ้น (ณ วันที่ 31 ส.ค.2565) จำนวน 849,410 ราย มูลค่าทุน 20.39 ล้านล้านบาท จำแนกเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จำนวน 203,074 ราย คิดเป็น 23.91% บริษัทจำกัด จำนวน 644,971 ราย คิดเป็น 75.93% และบริษัทมหาชนจำกัด จำนวน 1,365 ราย คิดเป็น 0.16% ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2562-2564) พบว่า จำนวนการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ จะมีการจดทะเบียนสูงสุดในช่วงไตรมาสแรก และลดลงในไตรมาสที่ 2 ก่อนที่จะเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 3 และลดลงอีกครั้งในช่วงไตรมาสที่ 4 ทำให้กรมฯ คาดการณ์การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ตลอดทั้งปี 2565 อยู่ที่ประมาณ 68,000-72,000 ราย
 

นายทศพล กล่าวว่า  สำหรับเดือนส.ค. 2565  มีการอนุญาตให้คนต่างชาติประกอบธุรกิจทั้งสิ้น มีจำนวน 58 ราย แบ่งเป็นใบอนุญาตประกอบธุรกิจ จำนวน 19 ราย และหนังสือรับรองประกอบธุรกิจ จำนวน 39 ราย โดยมีเม็ดเงินลงทุนทั้งสิ้น 9,647 ล้านบาท เป็นผลให้ 8 เดือนแรกปี 2565 (ม.ค. – ส.ค. 2565) มีการอนุญาตให้คนต่างชาติประกอบธุรกิจทั้งสิ้น จำนวน 381 ราย เพิ่มขึ้น 15% เงินลงทุน 83,282 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 66% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  โดย นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยมากที่สุด 3 สัญชาติแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น จำนวน 14 ราย เงินลงทุน 3,927 ล้านบาทรองลงมา ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จำนวน 9 ราย เงินลงทุน 49 ล้านบาท และสิงคโปร์ จำนวน 6 ราย เงินลงทุน 96 ล้านบาท