เฮงหรือเจ๊ง? ตรวจเช็กสุขภาพ "ธุรกิจ" กับ 3 จุดสำคัญใน "งบการเงิน"

เฮงหรือเจ๊ง? ตรวจเช็กสุขภาพ "ธุรกิจ" กับ 3 จุดสำคัญใน "งบการเงิน"

นักธุรกิจต้องรู้! วิธีตรวจสอบสุขภาพธุรกิจในแต่ละปี ด้วยการเช็ก 3 จุด "งบการเงิน" เบื้องต้น เพื่อให้รู้สถานะธุรกิจของคุณว่ากำลังไปได้ดีสุดปัง หรือกำลังขาดทุนจนใกล้เจ๊งกันแน่?

การลงทุนทำธุรกิจหรือเป็น "เจ้าของธุรกิจ" นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย นอกจากการเลือกหาสินค้ามาขายแล้ว ก็ต้องทำกลยุทธ์ส่งเสริมการขาย การโปรโมตสินค้า การให้บริการลูกค้า รวมถึงต้องเข้าใจและอ่านเอกสาร "งบการเงิน" ให้เป็นด้วย

โดยการอ่าน "งบการเงิน" ถือเป็นหนึ่งในหน้าที่สำคัญของเจ้าของธุรกิจเพราะจะช่วยตรวจเช็ก "สถานะธุรกิจ" ของคุณในแต่ละปีได้ว่าการดำเนินธุรกิจของคุณสามารถทำกำไรและเดินหน้าเป็นไปได้ด้วยดี หรือกำลังประสบปัญหาขาดทุน และอยู่ในช่วงขาลงกันแน่? เพื่อให้รู้ตัวก่อนจะเจ็บหนักและหาทางแก้ปัญหาได้ทันท่วงที

ส่วน วิธีการดูงบการเงิน เบื้องต้นแบบง่ายๆ นั้น มีข้อมูลจาก "ถนอม เกตุเอม" เจ้าของเพจด้านการเงินและภาษีอย่าง "TaxBugnoms" ได้มีข้อแนะนำแก่นักธุรกิจมือใหม่ ดังนี้ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

เฮงหรือเจ๊ง? ตรวจเช็กสุขภาพ "ธุรกิจ" กับ 3 จุดสำคัญใน "งบการเงิน"

 

  • "งบการเงิน" คืออะไร? 

งบการเงิน คือ รายงานข้อมูลการเงินของธุรกิจในแต่ละรอบบัญชี โดยปกติรอบนึงก็จะอยู่ที่ 12 เดือนหรือ 1 ปี โดยปกติมักจะได้ยินคำว่า "ปิดงบ" ซึ่งก็หมายถึง "การปิดงบการเงิน" นั่นเอง วิธีการปิดงบคร่าวๆ ก็คือนักบัญชีจะเอาข้อมูลรายการต่างๆ ทั้งรายรับ รายจ่าย ที่เกิดขึ้นในปีนั้นๆ มารวบรวมแล้วสรุปให้ออกมาให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานที่เรียกว่า "รายงานงบการเงิน"

สำหรับกลุ่มธุรกิจที่ต้องทำปิดงบในทุกๆ ปี ก็มักจะเป็นธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล หมายถึง กลุ่มห้างหุ้นส่วน และกลุ่มบริษัท ซึ่งเจ้าของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นๆ ควรทำความเข้าใจข้อมูลใน "งบการเงิน" เพราะจะช่วยให้รู้ว่าการดำเนินธุรกิจในปีนั้นๆ เป็นไปในทิศทางใด? ไปได้ดีหรือควรหยุดก่อนที่จะเจ็บตัว

สำหรับวิธีดูงบการเงินใน 3 จุดสำคัญพื้นฐานที่เจ้าของธุรกิจควรรู้ ได้แก่ 

  • จุดที่ 1 : ธุรกิจได้กำไรไหม?

การจะดูว่าธุรกิจมีกำไรหรือไม่? ต้องดูจาก "งบกำไรขาดทุน" ซึ่งเป็นงบที่บอกผลการดำเนินงานของธุรกิจว่า เจ้าของธุรกิจทำได้ดีแค่ไหนในรอบบัญชีที่ผ่านมา วิธีการคือให้เปิด "งบกำไรขาดทุน" ขึ้นมา แล้วเริ่มดูจากบรรทัดสุดท้ายก่อน จะเห็นข้อมูลที่ระบุว่า กำไรสุทธิเป็นเท่าไร ถ้ากำไรมียิ่งมาก แปลว่าบริหารได้ดี แต่ถ้าพบว่าขาดทุน เจ้าของธุรกิจก็ควรเร่งหาคำตอบว่าสาเหตุที่ทำให้ขาดทุนมาจากไหน และรีบแก้ไขปัญหาให้ทันท่วงที

หากต้องการดูให้ละเอียดมากกว่านี้ ลองดูส่วนประกอบของรายได้ และค่าใช้จ่ายให้ดีว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้าง บางทีอาจจะหาวิธีเพิ่มยอดขาย เพิ่มรายได้ และลดค่าใช้จ่ายได้จากข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้นี่เอง 

เฮงหรือเจ๊ง? ตรวจเช็กสุขภาพ "ธุรกิจ" กับ 3 จุดสำคัญใน "งบการเงิน"

 

  • จุดที่ 2 : ธุรกิจรวยไหม?

คำว่า “รวย” ในที่นี้เป็นการตีความจากการรู้ฐานะการเงินของธุรกิจ โดยเปิดดูได้จาก "งบแสดงฐานะการเงิน" แล้วไล่ดูในหัวข้อที่ระบุว่า "สินทรัพย์" "หนี้สิน" และ "ส่วนของเจ้าของ" ซึ่งทั้งหมดต้องมีความสัมพันธ์กันดังนี้ [สินทรัพย์ - หนี้สิน] = [ส่วนของเจ้าของ]

จากนั้นให้คำนวณและนำผลที่ได้มาวิเคราะห์สถานะการเงิน โดยสถานะการเงินที่ดีนั้น ควรจะมีสินทรัพย์เยอะ หนี้สินน้อย และต้องมีเงินที่เหลือเป็นส่วนของเจ้าของมาก

แต่ถ้าสถานะการเงินไม่ดีก็จะให้ผลในทางตรงกันข้าม คือ สินทรัพย์เท่าเดิม หนี้สินเยอะ และมีเงินที่เหลือเป็นส่วนของเจ้าของน้อยหรือไม่ก็เข้ขั้นติดลบ และถ้าอยากดูข้อมูลที่ละเอียดกว่านั้น ก็อาจจะใช้การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินเข้ามาช่วยได้

เฮงหรือเจ๊ง? ตรวจเช็กสุขภาพ "ธุรกิจ" กับ 3 จุดสำคัญใน "งบการเงิน"

 

  • จุดที่ 3 : ข้อมูลงบต่างๆ ถูกต้องไหม?

การตรวจสอบตรงนี้สามารถดูได้เบื้องต้นที่ “รายงานผู้สอบบัญชี” โดยผู้สอบบัญชี ก็คือ คนที่มีหน้าที่ตรวจสอบรับรองงบการเงินว่าคนทำบัญชีที่ทำรายงานงบการเงินออกมา ทำได้ถูกต้อง มั่นใจ และเชื่อถือได้ 

อย่างไรก็ตาม การดูงบกรเงินทั้ง 3 จุดข้างต้น เป็นเพียงการเช็กข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น เพราะยังมีรายละเอียดอื่นๆ อีกมากมายที่ "เจ้าของธุรกิจ" ต้องดูเพิ่มเติมในงบการเงิน เพื่อให้รู้และเข้าใจข้อมูลของธุรกิจตนเองให้ครอบคลุมเพื่อช่วยให้สามารถตัดสินใจในการดำเนินงานต่างๆ ได้ตรงเป้าหมายมากขึ้น

-----------------------------------------

อ้างอิง : Taxbugnoms