TFEX เปิดแผนปี 65 มุ่งพัฒนาสินค้า ส่งเสริมเครื่องมือ ตอบโจทย์ผู้ลงทุน

TFEX เปิดแผนปี 65 มุ่งพัฒนาสินค้า ส่งเสริมเครื่องมือ ตอบโจทย์ผู้ลงทุน

TFEX ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เผยแผนปี 65 มุ่งเพิ่มความหลากหลายสินค้าและบริการ ทั้งต่อยอดสินค้าปัจจุบันและพัฒนาสินค้าใหม่ในกลุ่มที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพิ่มสภาพคล่อง รวมถึงส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือซื้อขายสำหรับผู้ลงทุนบุคคล เน้นการขยายฐานผู้ลงทุน

     นางสาวรินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) (TFEX) เปิดเผยว่า ในปี 2564 ที่ผ่านมา TFEX ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีปริมาณการซื้อขายรวม 135,117,308 สัญญา เฉลี่ยวันละ 560,653 สัญญา เพิ่มขึ้น 13% จากปีก่อนหน้า ในส่วนของผู้ลงทุนมีการเติบโตสูงขึ้น 25% 

   

โดยบัญชีซื้อขายอยู่ที่ 270,494 บัญชี สำหรับสินค้าหลักนั้น ได้แก่ Stock Futures มีสัดส่วนการซื้อขาย 52% ของปริมาณการซื้อขายรวม SET50 Futures 35% และ Gold Online Futures 8% 

     

นอกจากนี้ เนื่องจากปีที่ผ่านมา ราคาโลหะมีค่า และค่าเงินที่ความผันผวนสูงขึ้น ทำให้สินค้าในกลุ่มดังกล่าวได้แก่ Silver Online Futures, Gold Online Futures และ USD Futures มีการเติบโตอย่างมากเช่นกัน ประกอบกับที่ TFEX ขยายเวลาการซื้อขาย USD Futures ถึงเที่ยงคืน ส่วนด้านสถานะคงค้าง (Open Interest) ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564 อยู่ที่ 3,781,930 สัญญาเพิ่มขึ้น72% จากสิ้นปีก่อนหน้า

    สำหรับในปี 2565 TFEX ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการและเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนและผู้ร่วมตลาด ใน 3 ด้าน ได้แก่

     1) เพิ่มความหลากหลายสินค้าและบริการ ทั้งการปรับปรุงสินค้าและบริการที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับความต้องการผู้ลงทุน และพัฒนาสินค้าใหม่ เช่น กลุ่มที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น

     2) เพิ่มสภาพคล่อง โดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มสภาพคล่องในสินค้าต่างๆ ในกระดานหลักโดยเฉพาะ SET50 Options และ Stock Futures รวมถึงส่งเสริมผู้พัฒนาระบบและสมาชิกในการพัฒนาเครื่องมือในการซื้อขายสำหรับผู้ลงทุนบุคคล เพื่อให้เกิดความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น โปรแกรมการซื้อขาย Options และบริการของสมาชิกสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการส่งคำสั่งซื้อขายแบบอัตโนมัติ เป็นต้น

     3) เพิ่มศักยภาพและขยายฐานผู้ลงทุน สนับสนุนสมาชิกในการขยายฐานผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมุ่งให้การเปิดบัญชีซื้อขายออนไลน์ (e-Onboarding)ทำได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น รวมถึงพัฒนา Content ใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง ผ่าน www.TFEX.co.th และ Digital Channel ช่วยให้ผู้ลงทุนเข้าถึงได้ง่าย ครบวงจร และตอบโจทย์มากขึ้น

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์