ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 32.939 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.251 บาท/ดอลลาร์)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 32.939 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.251 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (20 ม.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 32.939 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันพุธ (19 ม.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 33.190 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.251 บาท/ดอลลาร์)