ท่องเที่ยวฯหั่นงบ ‘ทัวร์เที่ยวไทย’ 4 พันล้าน

กระทรวงท่องเที่ยวฯคืนสิทธิโครงการทัวร์เที่ยวไทย 8 แสนสิทธิ์ วงเงิน 4 พันล้านบาท เหลือ 2 แสนสิทธิ วงเงิน 1 พันล้านบาท หลังยอดใช้สิทธิน้อยแค่ 2 หมื่นกว่าสิทธิ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พิพัฒน์ รัชกิจประการ ระบุ กระทรวงการท่องเที่ยวฯได้คืนสิทธิโครงการทัวร์เที่ยวไทยจำนวน 8 แสนสิทธิ คิดเป็นวงเงิน 4,000 ล้านบาท คงเหลือไว้ 2 แสนสิทธิ คิดเป็นวงเงิน 1,000 ล้านบาท โดยทั้งหมดได้หารือร่วมกับคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ ตาม พ.ร.ก.เงินกู้โควิดฯ ที่มีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นประธานเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ยืนยันว่าทางรัฐบาลไม่ได้ยุติโครงการทัวร์เที่ยวไทย แต่มีการปรับลดจำนวนสิทธิจากเดิมที่กำหนดไว้ 1 ล้านสิทธิ ให้คงเหลือ 2 แสนสิทธิ ซึ่งปัจจุบันใช้ไปแล้ว 2 หมื่นกว่าสิทธิ โดยเชื่อว่าแม้จะเก็บจำนวนสิทธิเอาไว้ 2 แสนสิทธิ ก็น่าจะยังเหลือเมื่อถึงวันสิ้นสุดโครงการฯ เพราะพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวไทยไม่ค่อยนิยมเที่ยวผ่านบริษัทนำเที่ยว ซึ่งนิยมเที่ยวด้วยตัวเองมากกว่า โดยเฉพาะในสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังระบาดขณะนี้

“ผมขอถามกลับไปยังบริษัทนำเที่ยวทั้งหลายว่ามีคนเที่ยวแบบกรุ๊ปทัวร์เหลือเท่าไรในสถานการณ์โควิด 19 แบบนี้ ทางรัฐบาลได้ให้จำนวนสิทธิโครงการทัวร์เที่ยวไทยไปแล้ว 1 ล้านสิทธิ แต่ปัจจุบันมีประชาชนใช้สิทธิเพียง 2 หมื่นกว่าสิทธิ จึงมองว่าทำไมต้องดึงวงเงิน 4,000 ล้านบาทเอาไว้ในเมื่อไม่ได้ใช้ อย่างไรก็ตามหากบริษัทนำเที่ยวสามารถขายแพ็คเกจทัวร์ผ่านโครงการนี้หมด 2 แสนสิทธิที่เหลือ ทางกระทรวงการท่องเที่ยวฯก็พร้อมจะเสนอของบฯก้อนใหม่แก่โครงการทัวร์เที่ยวไทยให้”

อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 25 ม.ค.นี้ กระทรวงการท่องเที่ยวฯจะเสนอให้พิจารณาขยายระยะเวลาดำเนินโครงการทัวร์เที่ยวไทย จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ม.ค.2565 ออกไปจนถึงในวันที่ 30 เม.ย.2565 นอกจากนี้จะเสนอให้ ครม.พิจารณาเพิ่มสิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 อีกจำนวน 2 ล้านสิทธิ วงเงิน 13,200 ล้านบาท หลังจากก่อนหน้านี้ ครม.ได้อนุมัติในหลักการไปแล้ว คาดจะเริ่มให้ประชาชนจองสิทธิได้ภายในเดือน ก.พ.2565 และสิ้นสุดการใช้สิทธิภายในเดือน ก.ย. 2565 โดยกระทรวงการท่องเที่ยวฯคาดว่าจำนวน 2 ล้านสิทธิดังกล่าวจะถูกใช้หมดภายในเดือน เม.ย.นี้ เพราะเข้าช่วงพีคซีซั่นของตลาดท่องเที่ยวภายในประเทศซึ่งมีวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์