ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 17 มกราคม 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 17 มกราคม 2565

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ก.พ.) กรุงเทพฯ 66.90 สงขลา 66.65 (มี.ค.) กรุงเทพฯ 67.10 สงขลา 66.85 น้ำยางข้น 60% (ก.พ.) กรุงเทพฯ 44.55 สงขลา 44.30 (มี.ค.) กรุงเทพฯ 44.75 สงขลา 44.50

  ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)   
ชนิด        (บาท/กก.) เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เดือนมีนาคม 2565
ยางแผ่นรมควัน กรุงเทพฯ สงขลา กรุงเทพฯ สงขลา
ชั้น 1 66.90 66.65 67.10 66.85
ชั้น 2 66.30 66.05 66.50 66.25
ชั้น 3 65.75 65.50 65.95 65.70
ชั้น 4 65.45 65.20 65.65 65.40
ชั้น 5 65.00 64.75 65.20 64.95
ยางแท่ง        
STR5L 64.50 64.25 64.70 64.45
STR20 59.05 58.80 59.25 59.00
น้ำยางข้น 60% 44.55 44.30 44.75 44.50
         
         
ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย      
         
         
         

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 17 มกราคม 2565