ค่าครองชีพพุ่ง! จี้รัฐตรึงราคาสินค้า

สถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่ปรับตัวสูงขึ้น ในขณะนี้ โดยเฉพาะในหมวดอาหารสดหลายประเภทที่มีการทยอยปรับราคาสูงขึ้น

สถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่ปรับตัวสูงขึ้น ในขณะนี้ โดยเฉพาะในหมวดอาหารสดหลายประเภทที่มีการทยอยปรับราคาสูงขึ้น เป็นผลมาจากกลไกราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการผลิต ต้นทุนสินค้า และค่าขนส่ง รวมถึงปัญหาการระบาดของโรค ASF ในหมูที่ทำให้ปริมาณหมูลดลงราคาเนื้อหมูจึงพุ่งสูงอย่างต่อเนื่อง

ทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นประชาชนบอกว่า ได้รับผลกระทบอย่างมากจากค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อยากให้ภาครัฐดูแลราคาสินค้าต่างๆไม่ให้สูงขึ้นอีก พร้อมออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนให้มากกว่าเดิม

ด้านศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยว่าครัวเรือนยังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของราคาอาหารและเครื่องดื่ม โดยในระยะข้างหน้าสถานการณ์ราคาสินค้ายังมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น ทั้งจากต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นต่อเนื่องมาจากการปรับเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานช่วงที่ผ่านมา หรือปัญหาเฉพาะตัวของสินค้า เช่น ราคาเนื้อหมู ขณะที่สถานการณ์การระบาดของโอมิครอนที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง อัตราการแพร่ระบาดที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเปิดรับนักท่องเที่ยวและกิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศที่กำลังเริ่มฟื้นตัวและกำลังซื้อยังไม่กลับมาเต็มที่ 

ดังนั้น ภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนยังคงมีความเปราะบาง มาตรการภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาค่าใช้จ่าย เช่น การตรึงราคาสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตจึงมีความจำเป็นอย่างมาก

ทีมข่าวเนชั่นทีวี รายงาน