“เอสเอ็มอี” ของบหนุนธุรกิจสีเขียว200ล้าน

“เอสเอ็มอี” ของบหนุนธุรกิจสีเขียว200ล้าน

เอสเอ็มอีตบเท้าของบหนุนธุรกิจสีเขียวแล้วกว่า200 ล้าน คาด 21 ม.ค.2565 เต็มโควต้า 430 ล้านแนะปูทางวางไทยสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า ภายหลังที่กรมฯ ได้รับอนุมัติงบ 430 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และขนส่งให้เป็นพลังงานสะอาด ผ่าน 2 โครงการหลัก คือโครงการสนับสนุนกรลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร 400 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการภาคเกษตรกรรม ธุรกิจสตาร์ทอัพ และภาคขนส่งอีก 30 ล้านบาท

ขณะนี้มีหน่วยงานที่สมัครขอร่วมโครงการแล้วกว่า 200 ล้านบาท ถือเป็นเรื่องปกติที่ผู้ประกอบการจะส่งเอกสารขอสนับสนุนในช่วงสัปดาห์สุดท้าย จึงมองว่าภายใน 2 อาทิตย์นี้ก่อนปิดรับสมัครวันที่21 ม.ค.2565 จะมีจำนวนขอครบตามจำนวงบประมาณที่ได้อนุมัติ ซึ่งหากปิดรับสมัครแล้ว กรมฯ จะเร่งสำรวจสถานประกอบการถึงความพร้อมและจำเป็นในการใช้งบฯ ทันที

“บริษัทที่ผลิตโซลาร์จะไม่ได้รับการพิจารณาเพราะมีจำนวนสูงอยู่แล้วแต่ ยืนยันว่าทุกโครงการที่อนุมัติมีความโปรงใส่ ซึ่งกรมฯ ได้ตั้งคณะกรมการกลั่นกรองที่มาจากทั้งคนนอกและคนใน และปี2565 อาจไม่มีการเปิดรับสมัครอีก และจะข้ามไปปี2566 เพราะการอนุมัติครั้งนี้ถือว่าได้ใช้เงินจริงก็ปี 2565 แล้ว และหน่วยงานใช้เวลาซื้ออุปกรณ์ติดตั้งราว 6-12 เดือน เป็นต้น”

ทั้งนี้ การสนับสนุนเงินลงทุนแบ่งเป็น ให้แก่กลุ่มโรงงาน อาคารควบคุม 20% กลุ่มผู้ประกอบการเกษตรกร กลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพ 30% วงเงินสูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อราย ภาคขนส่ง 30% วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท

นายประเสริฐ กล่าวว่า โครงการนี้ นอกจากผลักดันด้านอนุรักษ์พลังงานที่เป็นรูปธรรมแล้ว ยังช่วยกระตุ้นตลาดซื้อขายเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุเพื่อการประหยัดพลังงาน สร้างเงินลงทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 2,400 ล้านบาท ประหยัดพลังงานในภาพรวม 764 ล้านบาทต่อปี และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1 แสนตันคาร์บอนต่อปี ดันประเทศไทยก้าวไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน