"ประกันสังคม ม.33" เงินเดือนโอนเข้า ธ.ค​. 64 ลดลงเพราะอะไร ?

"ประกันสังคม ม.33" เงินเดือนโอนเข้า ธ.ค​. 64 ลดลงเพราะอะไร ?

ไม่ต้องตกใจ! ผู้ประกันตน "ประกันสังคม ม.33" สาเหตุที่ได้รับ "เงินเดือน" โอนเข้า "ธ.ค​. 64" ลดลงน้อยกว่าเดือนก่อนหน้า "ประกันสังคม" มีคำตอบ

"ประกันสังคม" เตรียมเก็บเงินสมทบ "ผู้ประกันตนมาตรา 33" เต็มจำนวน สูงสุด 750 บาทดังเดิมในเดือน ธ.ค. 2564 หลังมีการปรับลดอัตราเงินสมทบสิ้นสุดในเดือนพ.ย. 2564 ที่ผ่านมา 

สำหรับ อัตราการเก็บเงินสมทบ "ประกันสังคมมาตรา 33" ปี 2564 ที่ผ่านมามีการลดอัตราเงินสมทบ "ม.33" รวมไม่เกิน 5,100 บาท ดังนี้

- เดือน ม.ค. 64            ส่งเงินสมทบ 3%    สูงสุด 450 บาท

- เดือน ก.พ. - มี.ค. 64  ส่งเงินสมทบ 0.5% สูงสุด 75 บาท

- เดือน เม.ย. - พ.ค. 64 ส่งเงินสมทบ 5%    สูงสุด 750 บาท

- เดือน มิ.ย. - พ.ย. 64  ส่งเงินสมทบ 2.5% สูงสุด 375 บาท

- เดือน ธ.ค. 64            ส่งเงินสมทบ 5%    สูงสุด 750 บาท

  •  ประกันสังคม ม.33 เงินเดือนโอนเข้า ธ.ค​. 64 ลดลงเพราะอะไร ? 

จากอัตราการเก็บเงินประกันสังคมข้างต้น หมายความว่า ในเดือน "ธ.ค.64" ผู้ประกันตนมาตรา 33 จะกลับมาถูก "หักเงินเดือน" เพื่อสมทบประกันสังคมเต็มจำนวน คือ 5% ของเงินเดือน หรือสูงสุดไม่เกิน 750 บาท เพราะฉะนั้น เงินเดือนที่จะโอนเข้าหลังหักประกันสังคม จึงจะลดลงกว่าเดือนที่ผ่านมา 

 

  •  จ่ายสมทบประกันสังคมแล้วได้อะไร ? 

อย่างไรก็ตาม การถูกหักประกันสังคมเต็มจำนวนถึงแม้ว่าจะทำให้เงินเดือนส่วนที่ได้รับน้อยลงอีกเล็กน้อย แต่มีข้อดีในระยะยาว เนื่องจากเงินที่ถูกหักไปจะถูกแบ่งสัดส่วนไปสะสมเพื่อเป็นสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของผู้ประกันตน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

โดยจุดสำคัญที่ผู้ประกันตนควรรู้คือ เงิน 5% ที่ถูกหักไปสมทบในกองทุนประกันสังคมนั้น จะถูกแบ่งไปสะสมไว้เป็นหลักประกันให้ผู้ประกันตนเป็น 3 ส่วน ดังนี้

- เงินจำนวน 1.5% ของยอดสมทบ หรือสูงสุด 225 บาท จะใช้ในส่วน "ประกันเจ็บป่วย หรือตาย"

- เงินจำนวน 0.5% ของยอดสมทบ หรือสูงสุด 75 บาท จะถูกเก็บไว้ในส่วนของ
"ประกันการว่างงาน

- เงินจำนวน 3% ของยอดสมทบ หรือสูงสุด 450 บาท จะถูกเก็บไว้ในส่วนของ "ประกันชราภาพ"

--------------------------------------

อ้างอิง: สำนักงานประกันสังคม

พิสูจน์อักษรโดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์