"ประกันสังคม ม.40" รับเงินเยียวยา 5,000 ก่อน 14 ม.ค. 65 ใครได้สิทธิ์บ้าง ?

"ประกันสังคม ม.40" รับเงินเยียวยา 5,000 ก่อน 14 ม.ค. 65 ใครได้สิทธิ์บ้าง ?

สรุปเงื่อนไขและคุณสมบัติของ "ผู้ประกันตน ม.40" ที่จะได้รับเงินเยียวยา "ประกันสังคม ม.40" คนละ 5,000 บาท ช่วงก่อน 14 ม.ค. 65

"ประกันสังคม" เตรียมจ่ายเยียวยา 5,000 บาท สำหรับ "ผู้ประกันตนมาตรา 40" รายใหม่ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับ "สถานบันเทิง" และได้รับผลกระทบจาก "โควิด-19" ที่มีคุณสมบัติครบตามที่กำหนด

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" จึงรวบรวมเงื่อนไขสำหรับผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ได้รับ "เงินเยียวยา" รายละ 5,000 บาทในช่วงภายในวันที่ 14 ม.ค. 65 ดังนี้

 

  •  ใครมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยารอบนี้บ้าง ? 

- มีสัญชาติไทย อายุ 15 - 65 ปี 

- ประกอบอาชีพอิสระ / ฟรีแลนซ์ 

- ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33, มาตรา 39 

- ไม่เป็นข้าราชการ หรือผู้รับบํานาญของกรมบัญชีกลาง 

- ผู้มีบัตรประจําตัวที่ไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7

- จะต้องสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ชำระเงินสมทบภายในวันที่ 14 ม.ค. 65

- ผ่านการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย หรือ สมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิง ที่จดทะเบียนกับกรมธุรกิจการค้า โดยให้การรับรองภายในวันที่ 28 ม.ค. 65

 

  •  แนวทางการเยียวยาและช่วยเหลือแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 

กลุ่มที่ 1 : นายจ้าง ให้ลงทะเบียนโครงการ SME (โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงาน) ต่ออีก 1 เดือน เพื่อช่วยเหลือนายจ้างกลุ่มนี้ 3 เดือน โดยไม่มีภาษี 

กลุ่มที่ 2 : ลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคม จะให้ประกันสังคมเยียวยาว่างงานจากเหตุสุดวิสัยจ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ และจ่ายอีก 5,000 บาท จากรัฐบาล (ม.33 เรารักกัน) 

กลุ่มที่ 3 : ลูกจ้างที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม จะได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล โดยใช้เงินกู้จากรัฐบาล แต่ต้องให้สมาคม/สมาพันธ์รับรอง

 

  •  ได้เงินเยียวยาเมื่อไร ? 

จะจ่ายเงินเยียวยาได้ไม่เกินวันที่ 10 ก.พ. 65 ส่วนที่เหลือจะจ่ายภายในเดือนมี.ค. 65 

  •  ช่องทางสมัครประกันสังคมมาตรา 40 

"ประกันสังคม ม.40" รับเงินเยียวยา 5,000 ก่อน 14 ม.ค. 65 ใครได้สิทธิ์บ้าง ?

- เว็บไซต์ประกันสังคม ที่เมนู "ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40" สามารถสมัครได้ คลิกที่นี่

- สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 

- หน่วยบริการ ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11, ธ.ก.ส. และบิ๊กซี 

- สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ / จังหวัด / สาขา 

- เครือข่ายประกันสังคม

----------------------------------------------------------------

อ้างอิง: สำนักงานประกันสังคม