สั่งเบรก! "ประกันสังคม" ขยายเกษียณอายุ 55 เป็น 60 ปี ชี้ไม่เหมากับสถานการณ์

สั่งเบรก! "ประกันสังคม" ขยายเกษียณอายุ 55 เป็น 60 ปี ชี้ไม่เหมากับสถานการณ์

รมว.แรงงาน สั่งเบรก! "ประกันสังคม" ขยายเกณฑ์เกษียณอายุ จาก 55 ปี เป็น 60 ปี ชี้สถานการณ์ในขณะไม่ใช่การเสนอแก้ไข อายุชราภาพ

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.64 นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า "ถามกันมาเยอะ เรื่องของการขยายอายุเกษียณจาก 55 ปี เป็น 60 ปี บอกเลยว่า ต้องเบรกไว้ก่อน เพราะ สถานการณ์ในขณะไม่ใช่การเสนอแก้ไข อายุชราภาพ"


ผมเองได้สั่งการไปยังสำนักงานประกันสังคม ให้ยกเลิกแนวคิด ที่จะขยายอายุชราภาพจาก 55 ปี เป็น 60 ปี เพราะเรื่องนี้ไม่เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่เห็นใจคนขายแรงงานมากว่า 55 ปี ทั้งที่การรักษาเสถียรภาพกองทุนมีหลายวิธี ผมจึงต้องให้หยุดความคิดเห็นนี้ออกไปก่อน 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ก่อนหน้านี้ "ประกันสังคม" ประชาสัมพันธ์การขยายอายุผู้มีสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ ปรับเกษียณอายุ 55 เป็น 60 ปี ​เนื่องจากโครงสร้างประชากรที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้มีจำนวนแรงงานลดลง ในขณะเดียวกันก็ส่งผลให้มีจำนวนผู้สูงอายุและผู้รับบำนาญเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ระบบการแพทย์ที่ดีขึ้นและสุขภาพที่ดีขึ้น ทำให้อายุเฉลี่ยของประชากรก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน ซึ่งทำให้ผู้ประกันตนจะได้รับบำนาญเป็นระยะเวลายาวนานขึ้น เนื่องจากบำนาญประกันสังคมเป็นการดูแลตลอดชีวิต 

โดยจะได้ รับบำนาญเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อทุกปี ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบ ตัวอย่างเช่น หากส่งเงินสมทบกรณีชราภาพตั้งแต่อายุ 35 ปี และทำงานจนถึงอายุ 55 ปี เท่ากับทำงาน 20 ปี หากมีค่าจ้างที่ส่งเงินสมทบเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายเท่ากับ 15,000 บาท จะได้บำนาญในอัตรา 35% ของ 15,000 บาท หรือคิดเป็นเดือนละ 5,250 บาท 

และ หากขยายระยะเวลาการทำงานถึงอายุ 60 จะได้รับบำนาญเพิ่มอีก 7.5% ทำให้บำนาญเพิ่มเป็น 42.5% ของค่าจ้าง 15,000 บาท หรือคิดเป็นเดือนละ 6,375 บาท (เพิ่มขึ้น 1,125 บาท) ไปตลอดชีวิต