เช็คสิทธิ "ประกันสังคม ม.40" ได้เงินเยียวยา 5,000 เมื่อไร ?

เช็คสิทธิ "ประกันสังคม ม.40" ได้เงินเยียวยา 5,000 เมื่อไร ?

เช็คสิทธิ "ประกันสังคม ม.40" สำนักงานประกันสังคม จะโอนเงินเยียวยา คนละ 5,000 บาท ให้อาชีพอิสระ คนกลางคืน ที่ได้รับผลประทบจากการแพร่เชื้อโควิด-19 วันไหน?

ภายหลังจากที่ประชุม สำนักงานประกันสังคม ได้ออกมาตราการเยียวยา โดย "ประกันสังคม" เตรียมจ่ายเยียวยา 5,000 บาท สำหรับ "ผู้ประกันตนมาตรา 40" รายใหม่ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับ "สถานบันเทิง" อาชีพอิสระ และได้รับผลกระทบจาก "โควิด-19" ที่มีคุณสมบัติครบตามที่กำหนด

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เตรียมเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม. )ในวันที่ 21 ธ.ค.64 และหลังจากที่ครม.อนุมัติ ทางสำนักงานประกันสังคม (สปส.) จะโอนจ่ายเงินเยียวยาให้รายละ 5,000 บาท 

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" จึงรวบรวมไทม์ไลน์ และ "ผู้ประกันตนมาตรา 40" ที่มีสิทธิ์ได้รับ เงินเยียวยา รายละ 5,000 บาท ดังนี้

 

คุณสมบัติ "ผู้ประกันตนมาตรา 40"

 • มีสัญชาติไทย อายุ 15 - 65 ปี 
 • ประกอบอาชีพอิสระ / ฟรีแลนซ์ 
 • ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33, มาตรา 39 
 • ไม่เป็นข้าราชการ หรือผู้รับบํานาญของกรมบัญชีกลาง 
 • ผู้มีบัตรประจําตัวที่ไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 
 • จะต้องสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ชำระเงินสมทบภายในวันที่ 14 ม.ค. 65
 • ต้องผ่านการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย หรือ สมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิง ที่จดทะเบียนกับกรมธุรกิจการค้า โดยให้การรับรองภายในวันที่ 28 ม.ค. 65

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

 

 

สำหรับไทม์ไลน์การจ่ายเงินเยียวยา "ผู้ประกันตนมาตรา 40" ดังนี้

 • วันที่ 21 ธ.ค. 64

กระทรวงการคลังเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขออนุมัติการมาตรการเยียวยาฯ

 • วันที่ 29 ธ.ค. 64

เริ่มโอนเงินเยียวยาผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay) ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ในกลุ่มแรก เพื่อเป็น "ของขวัญปีใหม่"

 • วันที่ 14 ม.ค. 65

เปิดให้สมัครเป็น "ผู้ประกันตนมาตรา 40" และจ่ายเงินสมทบภายในวันที่ 14 ม.ค. 65 เท่านั้น และให้ทางสมาคมฯ ดังกล่าวข้างต้น รับรองภายในวันที่ 28 มกราคม 2565

 • วันที่ 28 ม.ค. 65

ผู้ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 จะต้องผ่านการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย หรือ สมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิง ที่จดทะเบียนกับกรมธุรกิจการค้าภายในวันนี้เท่านั้น

 • วันที่ 10 ก.พ. 65

ผู้ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ภายในวันที่ 14 ม.ค. 65 และได้การรับรองจากสมาคมข้างต้น ภายในวันที่ 28 ม.ค. 65 จะได้รับเงินเยียวยารอบที่ 2 ไม่เกินวันที่ 10 ก.พ. 65

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมโอนจ่ายเงินเยียวยาบุคคลที่เหลือสิ้นสุดไม่เกินเดือน มี.ค. 65 รวม 1.3 แสนคน

สมัครประกันสังคมมาตรา 40 

 • เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม ที่เมนู "ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40
 • สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 
 • หน่วยบริการ ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11, ธ.ก.ส. และบิ๊กซี 
 • สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ / จังหวัด / สาขา 
 • เครือข่ายประกันสังคม

เช็คสิทธิ "ประกันสังคม ม.40" ได้เงินเยียวยา 5,000 เมื่อไร ?

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม