สมัคร "ประกันสังคมมาตรา 40" จะเสียสิทธิ "บัตรทอง" หรือไม่ ?

สมัคร "ประกันสังคมมาตรา 40" จะเสียสิทธิ "บัตรทอง" หรือไม่ ?

ไขข้อข้องใจ ผู้ประกันตน "ประกันสังคมมาตรา 40" ผู้ที่สมัครใหม่ จะเสียสิทธิ "บัตรทอง" หรือ "บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า" หรือไม่ ?

ประกันสังคมประกาศจ่ายเงิน "เยียวยา" สำหรับ "ผู้ประกันตน ม.40" หรือ "ผู้ประกันสังคมมาตรา 40" คนละ 5,000 บาท สำหรับคนทำงานในสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และผู้ประกอบอาชีพอิสระ โดยจะต้องสมัครก่อนวันที่ 14 ม.ค. 65 โดยคาดว่าจะจ่ายเงินเยียวยาส่วนนี้ได้ไม่เกินวันที่ 10 ก.พ. 65

ทั้งนี้ สำหรับคนที่ยังไม่ได้สมัครประกันสังคมมาตรา 40 หลายคนอาจกำลังลังเล หรือสับสนว่าหลังจากที่ลงทะเบียนไปแล้วอาจทำให้เสียสิทธิการรักษาพยาบาลจาก "สิทธิ์บัตรทอง" หรือ "บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า" 30 บาทรักษาทุกโรคที่เคยมีอยู่เดิมหรือไม่  

กระทรวงแรงงาน เคยชี้แจงในกรณีนี้ว่า การเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ไม่สามารถใช้สิทธิบัตรทอง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน หรือสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆ ได้นั้น  ไม่เป็นความจริง

โฆษกกระทรวงแรงงาน ยืนยันว่า การสมัครมาตรา 40 ไม่เกี่ยวข้องกับสิทธิรักษาพยาบาลร่วมกับบัตรทอง (สปสช.) รวมทั้งสิทธิประโยชน์สวัสดิการแห่งรัฐต่างๆ แต่อย่างใด และสิทธิที่เคยได้รับยังเหมือนเดิม และมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย หรือสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตจากสำนักงานประกันสังคมเพิ่มขึ้นมาอีกด้วย

 

  •  เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้สิทธิอะไรบ้าง ? 

ผู้ประกันสังคมมาตรา 40 ทางเลือกที่ 1 ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ 70 บาทต่อเดือน ได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 3 กรณี มีทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และค่าทำศพ

ผู้ประกันสังคมมาตรา 40 ทางเลือกที่ 2 ผู้ประกันตนจ่าย 100 บาท ต่อเดือน ได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 4 กรณี มีทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ค่าทำศพ และเพิ่มบำเหน็จชราภาพอีกหนึ่งกรณี

ผู้ประกันสังคมมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 ผู้ประกันตนจ่าย 300 บาท ได้รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 5 กรณี มีทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ค่าทำศพ บำเหน็จ ชราภาพ และสงเคราะห์บุตร ซึ่งสิทธิประโยชน์ดังกล่าวไม่เกี่ยวกับสิทธิรักษาพยาบาลร่วมกับบัตรทอง (สปสช.) หรือสิทธิประโยชน์สวัสดิการแห่งรัฐต่างๆ ที่เคยได้รับยังเหมือนเดิม