"เยียวยาล่าสุด" คนกลางคืนเฮ รับ 5,000 กำหนดวันโอนเงินแล้ว เช็คเลย ใครได้บ้าง

"เยียวยาล่าสุด" คนกลางคืนเฮ รับ 5,000 กำหนดวันโอนเงินแล้ว เช็คเลย ใครได้บ้าง

"เยียวยาล่าสุด" คนกลางคืนเฮ รับ 5,000 ที่ได้รับผลกระทบจาก "โควิด-19" ล่าสุดมีการกำหนดวันโอนเงินแล้ว เช็คเลย ใครได้บ้าง

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กำชับให้ สำนักงานประกันสังคม ดูแลและเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยา และบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน กลุ่มผู้ประกันตนที่ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะและผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ทำงานเกี่ยวกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจาก "โควิด-19" ล่าสุดเตรียมเยียวยาในอัตรา 5,000 บาทต่อคน และมีการกำหนดวันโอนเงินงวดแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- เช็คเยียวยา "อาชีพกลางคืน" ต้องทำอะไรบ้าง ถึงจะได้รับ 5,000

- ราชกิจจาฯประกาศมาตรการเยียวยาลูกจ้าง เพิ่มระยะเวลาจ่ายเงินสงเคราะห์

- ลูกจ้างเฮ! ลุงตู่เยียวยากรณีถูกนายจ้างเท รับเงินสงเคราะห์เพิ่ม

 

ทั้งนี้ ผู้ประกันตน กลุ่มดังกล่าวต้องปฏิบัติตามข้อบังคับจากมาตรการของรัฐในช่วงของการแพร่ระบาดของ "โควิด-19" กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้จัดทำโครงการเยียวยาผู้ประกันตนในกิจการสถานบันเทิงและผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ โดยกำหนดให้ผู้ประกันตนในกิจการดังกล่าวได้รับ เงินเยียวยา ในอัตรา 5,000 บาทต่อคน

 

ด้าน นางสาวลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยถึงผู้ที่ได้รับสิทธิเยียวยา ต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 

  • มีสัญชาติไทย ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ 
  • ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ต้องได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การรับรองภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 

 

 

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้รีบสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 พร้อมรีบชำระเงินสมทบให้ทันภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 และให้ทางสมาคมฯ ดังกล่าวข้างต้น รับรองภายในวันที่ 28 มกราคม 2565 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจกลุ่มสมาคมศิลปินกลางแจ้ง 

 

อย่างไรก็ตาม สำนักงานประกันสังคม ขอย้ำคนที่จะได้รับเงินเยียวยาจะต้องได้รับการรับรองจากสมาคมฯ เท่านั้น

 

กำหนดวันจ่ายเงินเยียวยาวันไหน

 

สำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay) ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชน เริ่มจ่ายเงินเยียวยางวดแรกในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 

 

สำหรับโครงการเยียวยากลุ่มคนทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ทำงานเกี่ยวกับสถานบันเทิงภาคกลางคืนนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำเสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันที่ 21 ธันวาคม 2564 นี้ ซึ่งจะมีกลุ่มคนทำงานบันเทิงเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 อีกจำนวน 1.3 แสนคน ได้รับประโยชน์จากโครงการเยียวยาฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 600 กว่าล้านบาท ซึ่งจะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องผู้ประกันตนที่ทำงานเกี่ยวกับสถานบันเทิง

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม