พาณิชย์หนุน ’ส่งออก’ นมแบรนด์ไทยบุกจีน

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเปิดตัวโครงการ โคนมไทยก้าวไกล ขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA ปี 4 ช่วยเกษตรกรและผู้ประกอบการนมแบรนด์ไทยขยายการส่งออกผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์คาดว่าจะสร้างยอดขายไม่ต่ำกว่า 250 ล้านบาท

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ สินิตย์ เลิศไกร ระบุ โครงการ โคนมไทยก้าวไกล ขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA มุ่งเน้นส่งเสริมการตลาดให้เกษตรกร สหกรณ์โคนม และผู้ประกอบการนมโคแปรรูปของไทย ใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี หรือ FTA ที่ประเทศคู่ค้าส่วนใหญ่ลดภาษีนำเข้าสินค้านมโคและนมโคแปรรูปให้ไทยเหลือ 0% แล้วโดยเฉพาะในตลาดอาเซียนและจีน

โครงการดังกล่าวจะช่วยให้เกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้านมสามารถขยายการส่งออกผ่านช่องทางการขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ได้เพิ่มขึ้น กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นในการช่วยหาตลาดให้เกษตรกรนมโคและผู้ประกอบการสินค้านมของไทย เนื่องจากนมเป็นหนึ่งในสินค้าที่ไทยต้องเตรียมความพร้อมรับการแข่งขันในตลาดโลกที่เข้มข้นยิ่งขึ้น

สำหรับโครงการ โคนมไทยก้าวไกล ขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยได้จัดอบรมบูธแคมป์ติวเข้มเรื่องการใช้ประโยชน์จาก FTA และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ผ่านมาตรฐานส่งออกของไทยและต่างประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการโคนมที่ผ่านการคัดเลือก 5 ราย จะได้เข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจกับผู้นำเข้าจีน และทำ Live Sale จำหน่ายผลิตภัณฑ์บนแพล็ตฟอร์มเถาเป่าของจีนด้วย 

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ 5 ราย ได้แก่ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจเพื่อสังคม บริษัท บุณยเกียรติ ไอศกรีม บริษัท แมรี่ แอน แดรี่โปรดักส์ และสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ห้วยสัตว์ใหญ่ ที่พร้อมส่งออกไปตลาดจีน มีการใช้วัตถุดิบน้ำนมจากเกษตรกรภายในประเทศ มีความพร้อมส่งออกไปตลาดจีน มีการใช้นวัตกรรมในการผลิตที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดจีนได้ รวมทั้งมีแผนธุรกิจที่ใช้ประโยชน์จาก FTA ในการส่งออก และมีการวางแผนกลยุทธ์การทำตลาดออนไลน์และออฟไลน์ โดยหลังจากนี้ กรมฯ จะนำผู้ประกอบการทั้ง 5 ราย เข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ ในวันที่ 25 มกราคม 2565

ทั้งนี้ ปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมอันดับ 1 ในอาเซียน และเป็นอันดับที่ 7 ของโลก ในช่วง 10 เดือนไทยส่งออกสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมสู่ตลาดโลก มูลค่า 486 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 3.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ อาเซียน ฮ่องกง จีน และกานา สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ นมเปรี้ยว โยเกิร์ต และนม UHT