สินเชื่อ "ออมสิน" กู้ง่ายไม่ต้องมีคนค้ำ ผู้ถือ "บัตรคนจน" รู้วิธีกู้ที่นี่!

สินเชื่อ "ออมสิน" กู้ง่ายไม่ต้องมีคนค้ำ ผู้ถือ "บัตรคนจน" รู้วิธีกู้ที่นี่!

อัพเดทสินเชื่อ "ออมสิน" 2564 ล่าสุดปล่อยสินเชื่อประชารัฐ ให้ผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" สามารถกู้เงินได้ง่ายๆ ไม่ต้องมีคน "ค้ำประกัน" วงเงินสูง 50,000 บาท แล้ววิธีลงทะเบียนกู้เงินทำยังไง? เช็คที่นี่

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกภาคส่วน โดยเฉพาะลูกจ้างที่ตกงาน และกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ขาดสภาพคล่อง รัฐจึงออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมด้วยการปล่อยสินเชื่อประชารัฐ จากธนาคาร "ออมสิน" ให้ผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" กู้ได้ง่ายๆ ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนาน 5 ปี

โดยสินเชื่อดังกล่าว เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อมาใหม่ีล่าสุด ภายใต้โครงการ "ธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ให้สิทธิ์โดยเฉพาะผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" (บัตรคนจน) เท่านั้น โดยให้สามารถกู้เงินผ่านธนาคาร "ออมสิน" ตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จะพาไปรู้วิธีการลงทะเบียนกู้เงินสินเชื่อประชารัฐ จาก "ออมสิน" ดังนี้

 

  • วิธีขอ "สินเชื่อ" ประชารัฐ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ? 

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

2. สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

3. เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพสมุดบัญชีเงินฝาก เอกสารรายรับรายจ่าย (ถ้ามี)

4. รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

สินเชื่อ "ออมสิน" กู้ง่ายไม่ต้องมีคนค้ำ ผู้ถือ "บัตรคนจน" รู้วิธีกู้ที่นี่!

 

  • เช็คเงื่อนไข "สินเชื่อ" ก่อนจะไปกู้ ต้องรู้!

วงเงินกู้ : 50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ : อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ : ตั้งแต่ 3 ปี สูงสุด 5 ปี

หลักประกัน : ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้

ค่าธรรมเนียม : ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสินเชื่อ

สินเชื่อ "ออมสิน" กู้ง่ายไม่ต้องมีคนค้ำ ผู้ถือ "บัตรคนจน" รู้วิธีกู้ที่นี่!

 

 

  • เช็คอีกที! ใครขอ "สินเชื่อประชารัฐ" ได้บ้าง ? 

1. เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ​

2. สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

3. มีการประกอบอาชีพ

4. มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

สำหรับผู้ที่สนใจขอสินเชื่อดังกล่าว หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ 1115 หรือสาขาธนาคารออมสินทั่วประเทศ 

ที่มา : ธนาคารออมสิน