‘ออมสิน’ ออก ‘สินเชื่อ’ ล่าสุด กู้ 5 หมื่น ไม่ต้องค้ำ ใครกู้ได้บ้าง?

‘ออมสิน’ ออก ‘สินเชื่อ’ ล่าสุด กู้ 5 หมื่น ไม่ต้องค้ำ ใครกู้ได้บ้าง?

เช็ครายละเอียด พร้อมวิธีสมัครขอ "สินเชื่อ" โครงการ "ธนาคารประชาชน" จากธนาคาร "ออมสิน" แค่มี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ก็ลงทะเบียนได้

ธนาคาร "ออมสิน" ปล่อย "สินเชื่อ" โครงการ "ธนาคารประชาชน" สำหรับผู้มี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้

‘ออมสิน’ ออก ‘สินเชื่อ’ ล่าสุด กู้ 5 หมื่น ไม่ต้องค้ำ ใครกู้ได้บ้าง?

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รวบรวมรายละเอียดของโครงการสินเชื่อตามมาตรการดังกล่าว พร้อมวิธี "ลงทะเบียนสินเชื่อ ธนาคารประชาชน" เพื่ออำนวยความสะดวก ดังนี้

 

  •  ใครขอสินเชื่อได้บ้าง ? 

1. เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ​

2. สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

3. มีการประกอบอาชีพ

4. มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

  •  เงื่อนไขสินเชื่อ 

วงเงินกู้: 50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้: อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้: ตั้งแต่ 3 ปี สูงสุด 5 ปี

หลักประกัน: ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้

ค่าธรรมเนียม: ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสินเชื่อ

  •  ขอสินเชื่อต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ? 

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

2. สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

3. เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพสมุดบัญชีเงินฝาก เอกสารรายรับรายจ่าย (ถ้ามี)

4. รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ

สำหรับผู้ที่สนใจขอสินเชื่อดังกล่าว หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ 1115 หรือสาขาธนาคารออมสินทั่วประเทศ 

ที่มา: ธนาคารออมสิน