TFEX REPORT 21 September 2021 (ตลาดหลักทรัพย์ฯ)

TFEX REPORT 21 September 2021 (ตลาดหลักทรัพย์ฯ)

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ประจำวันที่ 21 September 2021 มีปริมาณการซื้อขายที่ 595,449 สัญญา โดย SET50 Index Futures มีปริมาณการซื้อขาย 243,046 สัญญา

Single Stock Futures 294,114 สัญญา Gold Futures และ Gold Online Futures รวมทั้งสิ้น 33,444 สัญญา โดยในจำนวนนี้เป็นการซื้อขายของ 10 Baht Gold Futures จำนวน 4,783 สัญญา ส่วน SET50 Index Options มีปริมาณการซื้อขาย 8,079 สัญญา USD Futures 16,673 สัญญา สำหรับสถานะคงค้างรวมของวันทำการก่อนหน้าของทั้งตลาดรวมกันอยู่ที่ 3,666,234 สัญญา

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ ดัชนี SET50 ปิดที่ระดับ 967.39 จุด เพิ่มขึ้น 6.81 จุดและมีค่า
เบสิสระหว่างราคาฟิวเจอร์สกับราคาสปอตเท่ากับ -1.89 จุด โดยสินค้าที่มีปริมาณการ
ซื้อขายสูงสุดแต่ละประเภทมีดังนี้

TFEX REPORT 21 September 2021 (ตลาดหลักทรัพย์ฯ)

 

 

 

ในส่วนของสินค้าเกษตร ราคายางล่วงหน้า RSS3D Futures RSS3H22 มีราคาที่ใช้ชำระราคา 60.95 บาทต่อกิโลกรัม ลดลง -1.1 บาท

 

สัดส่วนปริมาณการซื้อขายของประเภทผู้ลงทุน

TFEX REPORT 21 September 2021 (ตลาดหลักทรัพย์ฯ)

แท็กที่เกี่ยวข้องTFEX REPORT ตลาดหลักทรัพย์