อัพเดท! 'ยิ่งใช้ยิ่งได้' อยากได้ e-Voucher เต็ม 7,000 ต้องจ่าย 60,000

อัพเดท! 'ยิ่งใช้ยิ่งได้' อยากได้ e-Voucher เต็ม 7,000 ต้องจ่าย 60,000

อัพเดทล่าสุด! "ยิ่งใช้ยิ่งได้" กระทรวงการคลังเผย วงเงินใช้จ่ายที่จะนำมาคำนวณเปอร์เซ็นต์เงินคืน ยอดจ่ายไม่เกิน 60,000 บาทต่อคน เมื่อคำนวณแล้วจะได้เงินคืนเป็น e-Voucher ไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวัน และสะสมไม่เกิน 7,000 บาทต่อคนตลอดโครงการ

วันนี้ (1 มิ.ย.) เมื่อเวลา 15.00 น. ที่ผ่านมา กระทรวงการคลังได้แถลงข่าวอัพเดทข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาโควิด-19 รอบใหม่ โดยหนึ่งโครงการที่ผู้คนให้ความสนใจก็คือ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 21 มิ.ย. 2564 นี้ เวลา 06.00 - 22.00 น.

นางสาวกุลยา ตันตเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) กล่าวในการแถลงมาตรการเยียวยาของโครงการ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" ว่า เป็นโครงการใหม่ของรัฐที่มีจุดประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ ผ่านผู้ที่มีกำลังซื้อ และเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีรายละเอียดสำคัญเพิ่มเติม ดังนี้

1. ผู้มีสิทธิ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง?

ประชาชนผู้สนใจในโครงการนี้ สามารถลงทะเบียน "ยิ่งใช้ยิ่งได้" ในวันที่ 21 มิ.ย. 2564 เป็นต้นไป เวลา 06.00 - 22.00 น. จำกัดจำนวนไม่เกิน 4 ล้านคน โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  • มีสัญชาติไทย
  • มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • มีบัตรประจำตัวประชาชน 
  • ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิโครงการ "คนละครึ่งเฟส 3"
  • ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)
  • ไม่เป็นผู้มีสิทธิโครงการ "เราชนะ" กลุ่มช่วยเหลือพิเศษ (ผู้พิการ/สูงอายุ)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

2. ใช้สิทธิ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" ได้ที่ไหน? ซื้ออะไรได้-ไม่ได้บ้าง?

โดยผู้ที่ได้รับสิทธิของโครงการนี้ สามารถนำวงเงินสิทธิไปชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ ได้แก่ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และชำระค่าบริการได้ เช่น ร้านนวด-สปา ทำผม ทำเล็บ เป็นต้น แต่ ยกเว้น ไม่สามารถนำไปซื้อสินค้าบางประเภทได้ เช่น สลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ

ส่วนวิธีการใช้จ่าย สามารถใช้จ่ายผ่าน G-wallet ในแอพฯ "เป๋าตัง" กับร้านค้าผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ติดตั้งแอพฯ "ถุงเงิน" เพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และประชาชนสามารถใช้จ่ายเงินเพื่อนำมาคำนวณสิทธิ ได้ในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564 และใช้ e-Voucher (เงินคืน) ได้ในช่วงเดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2564

*หมายเหตุ : e-Voucher เป็นวงเงินสิทธิ จะคืนให้เป็นวงเงินใน G-Wallet ทุกต้นเดือนถัดไป โดยไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้

162260594814

3. อยากได้ e-Voucher เต็ม 7,000 ต้องจ่าย 60,000

ผู้มีสิทธิจะได้รับวงเงินสนับสนุนในรูปแบบของบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Voucher ซึ่งเป็นการโอนวงเงินสิทธิ โดยจำกัดวงเงินใช้จ่ายจริงที่นำมาคำนวณ e-Voucher มียอดจ่ายไม่เกิน 60,000 บาทต่อคน เมื่อนำยอดจ่ายจริงมาคำนวณสิทธิแล้ว จะได้เงินคืนไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวัน และได้เงินคืนสะสมไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาของโครงการ 

โดยลักษณะการคำนวณวงเงินสิทธิ e-Voucher ของโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ก็คือ เปอร์เซ็นต์เงินคืนที่ท่านได้รับ จะเพิ่มขึ้นตามยอดการใช้จ่ายของท่าน ได้แก่

1. หากมียอดใช้จ่ายจริงตั้งแต่ 1-40,000 บาทแรก ก็จะได้รับ e-Voucher อยู่ที่ 10% ของยอดใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 4,000 บาทต่อคน

2. หากมียอดใช้จ่ายจริงตั้งแต่ 40,001 - 60,000 บาท ก็จะได้รับ e-Voucher อยู่ที่ 15% ของยอดใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน

4. วิธีลงทะเบียน "ยิ่งใช้ยิ่งได้" แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

4.1) สำหรับผู้ที่เคยใช้จ่ายผ่านระบบ G-Wallet ในแอพฯ “เป๋าตัง” แล้ว สามารถลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือ เว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com ตามต้องการ

4.2) ส่วนผู้ที่ไม่เคยใช้จ่ายผ่าน G-Wallet มาก่อน ให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ของโครงการนี้ที่เว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com ได้ช่องทางเดียว

ทั้งนี้ หากผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 หรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ประสงค์จะเปลี่ยนสลับไปรับสิทธิอีกโครงการหนึ่งแทน จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิอีกโครงการหนึ่ง ผ่านแอพฯ “เป๋าตัง” ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เท่านั้น! และถือเป็นการสละสิทธิโครงการที่ได้รับสิทธิเดิม

5. "ยิ่งใช้ยิ่งได้" ต้องกด "ยืนยันตัวตน" ก่อนใช้สิทธิ

ประชาชนที่ได้รับสิทธิ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" จะต้องกด "ยืนยันตัวตน" ด้วยบัตรประจำตัวประชาชน ที่สาขาหรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ยกเว้น ผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทยฯ หรือผู้ที่มีแอพพลิเคชัน KrungthaiNext

เมื่อยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว จะสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่ติดตั้งแอพฯ “ถุงเงิน” ที่เข้าร่วมโครงการนี้ได้ ในเบื้องต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในเวลา 06.00 - 23.00 น. ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งอาจทำให้มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ

6. ร้านค้า ลงทะเบียน "ยิ่งใช้ยิ่งได้" ได้วันไหน?

สำหรับผู้ประกอบการร้านค้า สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" ได้ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป เวลา 06.00 - 22.00 น. โดยผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมมาตรการ/โครงการอื่นของรัฐ ที่มีแอพพลิเคชัน “ถุงเงิน” แล้ว ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชัน “ถุงเงิน” ได้เลย

ส่วนผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการ/โครงการอื่นๆ ของรัฐ ให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้ .com ตามต้องการ หรือสาขาหรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทยฯ

ประชาชนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3697 3527 3509 3525 / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1122