'บัตรคนจน' รับ 'เงินเยียวยา' เพิ่ม 1,200 บาท เริ่มทยอยโอนเดือนแรก ก.ค.64

'บัตรคนจน' รับ 'เงินเยียวยา' เพิ่ม 1,200 บาท เริ่มทยอยโอนเดือนแรก ก.ค.64

ครม.เคาะ "บัตรคนจน" รับเงินเยียวยาเพิ่ม 1,200 บาท เริ่มทยอยโอนเดือนแรก ก.ค.- ธ.ค.64 เดือนละ 200 บาท

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงภาคธุรกิจ และเศรษฐกิจของประเทศไทย ล่าสุดวันที่ 1 มิ.ย.2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบมาตรการดูแลประชาชนจากผลกระทบของโควิด-19 ระยะที่ 2 ตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอ ซึ่งชุดมาตรการช่วยเหลือนี้เป็นการใช้งบประมาณจาก พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท โดยกรอบวงเงินที่ใช้อยู่ที่ 1.62 แสนล้านบาท

ทั้งนี้มาตรการที่กระทรวงการคลังเสนอให้ ครม. มีทั้งหมด 9 โครงการ โดยจะเริ่มใช้ในตั้งแต่เดือน ก.ค. - ธ.ค.2564  ได้แก่

1.มาตรการคนละครึ่ง เฟส 3
2.โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้
3.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตครสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะ 3
4.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้จต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ กลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุ
5.โครงการเพิ่มศักยภาพโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
6.มาตรการบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค
7.โครงการจัดหาวัคซีน
8.โครงการบริการสาธารณสุข
9.โครงการค้นหาเชิงรุก

สำหรับโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตครสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะ 3 นั้น เป็นมาตรการที่ช่วยเหลือเพิ่มเติมให้กับผู้ถือบัตรคนจนเป็นเงิน 1,200 บาท ครอบคลุมกลุ่มประชากรประมาณ 13.65 ล้านคน โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้อีกเดือนละ 200 บาท เป็นระยะเวลาทั้งหมด 6 เดือน ซึ่งจะเริ่มโอนตั้งแต่เดือน ก.ค. - ธ.ค.2564 

ทั้งนี้มาตรการช่วยครั้งนี้จะเป็นการจ่ายเพิ่มจากส่วนเดิมที่ผู้ถือบัตรคนจนได้รับอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น 

1.วงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค 200-300 บาทต่อคน สำหรับซื้อของใช้จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิต ซึ่งจะต้องใช้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น 

2.ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นการรูดบัตรหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งรถเมล์, รถไฟ, รถไฟฟ้า และ บขส. โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง

3.ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน 

4.ส่วนลดค่าน้ำประปา สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่ จะได้รับการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ซึ่งจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด โดยเมื่อบิลค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูลและโอนเงินสดกลับมาเข้าบัตร 

5.ส่วนลดค่าไฟฟ้า จะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด 230 บาท เมื่อสิ้นเดือนบิลค่าไฟฟ้ามาให้จ่ายเงินไปก่อน เมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับมาเข้าบัตรให้ 230 บาท โดยสามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้

ที่มา : กระทรวงการคลัง , ธนาคารกรุงไทย , ทำเนียบรัฐบาล