'คนละครึ่งเฟส 3' ใครมีสิทธิได้ 'เงินเยียวยา' รอบใหม่ 3,000 บาทบ้าง ?

'คนละครึ่งเฟส 3' ใครมีสิทธิได้ 'เงินเยียวยา' รอบใหม่ 3,000 บาทบ้าง ?

เช็คให้ชัวร์ ใครมีสิทธิได้ "เงินเยียวยา" มาตรการ "คนละครึ่งเฟส 3" วงเงินคนละ 3,000 บาท บ้าง และ "ลงทะเบียนคนละครึ่ง" อย่างไร ?

"คนละครึ่งเฟส 3" เริ่มแล้ว! ครม. เคาะจ่าย "เงินเยียวยา" รอบใหม่ วงเงิน 93,000 ล้านบาท ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 31 ล้านคน คนละ 3,000 บาท เริ่ม ก.ค. 64  

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" สรุปเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับคนที่มีสิทธิได้รับเงินเข้า "เป๋าตัง" 3,000 บาท แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้​

 1. ผู้ที่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่ง 

ผู้ที่มีสิทธิได้เงินคนละครึ่งเฟส 3 ในครั้งนี้ คือผู้ที่เคยได้รับสิทธิ "คนละครึ่งเฟส 1" หรือ "คนละครึ่งเฟส 2" มาก่อนหน้านี้แล้ว โดยคาดว่าไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ แต่ต้องกดยืนยันรับสิทธิทางแอพฯ "เป๋าตัง" เพื่อรับเงินเข้าอัตโนมัติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

 2. คนที่ยังไม่ได้ได้สิทธิ คนละครึ่งเฟส 3 ลงทะเบียนใหม่  

อีกหนึ่งกลุ่มที่ได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 3 คือ ผู้ที่ทำการ "ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3" ซึ่งครั้งนี้จะเปิดให้ลงทะเบียนสิทธิเพิ่มอีก 16 ล้านคน ผ่านทาง www.คนละครึ่ง.com ซึ่งวันเวลา และขั้นตอนลงทะเบียนคนละครึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

ทั้งนี้คนที่จะลงทะเบียนใหม่ จะต้องมีคุณสมบัติตามที่มาตรการกำหนด ดังนี้

- มีบัตรประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย

- อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน

- ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

  •  "คนละครึ่งเฟส 3" ได้เงินเมื่อไร ? 

คนละครึ่งเฟส 3 กำหนดจ่าย "เงินเยียวยา" รวมเป็นเงิน 3,000 บาท นาน 6 เดือน โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 ช่วง

- ช่วงแรก เดือน ก.ค. - ก.ย. 64 จำนวน 1,500 บาท

- ช่วงที่ 2 เดือน ต.ค. - ธ.ค.64 จำนวน 1,500 บาท

ทั้งนี้ กติกาการใช้สิทธิยังเหมือนกับ "คนละครึ่งเฟส 1" และ "คนละครึ่งเฟส 2" คือเป็นการสนับสนุนเงินเยียวยาแบบร่วมจ่าย คือรัฐช่วย 150 บาท ผู้ใช้สิทธิ 150 บาทต่อวัน 

ที่มา: มติ ครม. วันที่ 1 มิ.ย. 64