‘คนละครึ่งเฟส 3’ ลงทะเบียน วันที่ 14 มิ.ย. ผ่านทางไหนได้บ้าง​?

‘คนละครึ่งเฟส 3’ ลงทะเบียน วันที่ 14 มิ.ย. ผ่านทางไหนได้บ้าง​?

เปิดรายละเอียด 14 มิ.ย "คนละครึ่งเฟส 3" ลงทะเบียน ผ่านทางไหนได้บ้าง พร้อมเงื่อนไขการจ่ายเงิน 3,000 บาท

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงรายละเอียดโครงการ "คนครึ่งเฟส 3" โดยจะเปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เริ่มเวลา 06.00 ถึง 22.00

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ สรุปรายละเอียดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ดังนี้ 

  • กลุ่มเป้าหมาย และ วงเงินคนละครึ่งเฟส 3 

มาตรการคนละครึ่งระยะที่ 3 หรือ คนละครึ่ง เฟส 3 วงเงิน 93,000 ล้านบาท ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย  31 ล้านคน

โดยโครงการนี้จะช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดเล็กจนถึงผู้ประกอบการขนาดกลางจะประโยชน์จากการใช้จ่ายของประชาชนมากขึ้น

  • คนละครึ่งเฟส 3 ได้เงินเท่าไร และได้เงินวันไหน?

คนละครึ่งเฟส 3 ให้สิทธิ์ใช้จ่ายไม่เกิน 150 บาท วงเงิน 3,000 บาทต่อคน

แบ่งจ่ายเป็น 2 ช่วง

- ช่วงแรก เดือน .. - .. 64 จำนวน 1,500 บาท

- ช่วงที่ 2 เดือน .. - ..64 จำนวน 1,500 บาท

  • วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 

สำหรับลงทะเบียนแบ่งเป็น 2 ช่องทาง 

1. ผู้ที่มี G -wallet อยู่ลงทะเบียนผ่านช่องทาง G -wallet ได้เลย 

2. ผู้ที่ไม่มี G -wallet ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com และเมื่อได้แล้วต้องไปยืนยนตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยตามขั้นตอน 

หากเลือกมาตรการใดมาตรการหนึ่งแล้ว จะต้องสละสิทธิ์โครงการอื่นๆ อย่างเช่นโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ 

162253697546

  • คุณสมบัติผู้ที่ได้สิทธิคนละครึ่งเฟส 3 

มาตรการคนละครึ่งแต่ละเฟสที่ผ่านมามีการใช้คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับสิทธิเหมือนกัน ดังนั้นแล้วในคนละครึ่งเฟส 3” นี้ ก็ใช้เกณฑ์คุณสมบัติเดียวกัน 

- มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย  

- อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป วันที่ลงทะเบียน

- ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะไม่สามารถรับสิทธิโครงการคนละครึ่งได้ โดยสามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.t

ที่มา : กระทรวงการคลัง