อยาก 'ขอสินเชื่อ' เพื่อ 'ซื้อบ้าน' เตรียมตัวยังไง ให้ผ่านฉลุย

อยาก 'ขอสินเชื่อ' เพื่อ 'ซื้อบ้าน' เตรียมตัวยังไง ให้ผ่านฉลุย

เปิด 6 เทคนิคการเตรียมตัว "กู้ซื้อบ้าน" สำหรับคนที่ไม่เคยกู้ และเคยกู้ไม่ผ่าน ให้กู้บ้านผ่านไม่ยาก สไตล์ธนาคาร "ออมสิน"

โครงการอสังหาริมทรัพย์ในยุค "โควิด-19" ลดราคาแย่งชิงลูกค้า ซึ่งถือเป็นโอกาสของผู้กำลังมองหา "บ้านหลังแรก" หรือ "ซื้อบ้าน" ของตัวเองในช่วงนี้ ทว่า การ "กู้ซื้อบ้าน" ให้ผ่านหรือไม่ผ่านนั้น มีหลายปัจจัยที่ธนาคารจะต้องพิจารณา เพื่อให้มั่นใจว่าผู้กู้สามารถผ่อนชำระได้จริง ลดความเสี่ยงการเป็น "NPL" หรือหนี้เสียในอนาคต

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" สรุป 6 ทริคในการเตรียมตัวซื้อบ้านจาก ธนาคาร "ออมสิน" ที่ช่วยให้ใครก็ตามที่กำลังวางแผนจะซื้อบ้านในช่วงนี้หรือในอนาคตอันใกล้ สามารถขอ "กู้เงิน" หรือขอ "สินเชื่อ" บ้านได้แบบผ่านฉลุย และไม่ส่งผลกระทบกับการเงินของตัวเองในอนาคต ดังนี้

161588093628

  

บทความที่เกี่ยวข้อง: 

 1. ประเมินกำลังตัวเอง 

สิ่งแรกที่ต้องเริ่มทำทันทีที่คิดว่าจะ "ซื้อบ้าน" คือการเริ่ม สำรวจตัวเองว่ามีกำลังพอกับการเป็น "หนี้บ้าน" ที่ต้องกู้ระยะยาว และเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้มากน้อยแค่ไหน โดยสำรวจทั้ง รายได้ ที่มาของรายได้ รายจ่ายของตัวเอง หนี้สินที่มีอยู่ ซึ่งการเลือกบ้านสอดคล้องกับความสามารถในการผ่อน ช่วยให้มีโอกาส "กู้ผ่าน" ได้มากขึ้น

 2. วางแผนเก็บเงิน 

หลายคนอยากเริ่มต้นซื้อบ้านหลังจากที่ประเมินแล้วว่าตัวเองมีรายได้มากพอที่จะขอสินเชื่อบ้าน แต่นั่นอาจไม่ได้หมายความว่าเราจะ "ผ่อนไหว" ในระยะยาว โดยเฉพาะกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามากระทบระหว่างทาง ดังนั้น ก่อนที่จะกู้ซื้อบ้าน ควร "เก็บเงิน" ไว้อย่างน้อย 10% ของราคาบ้าน สำรองการกู้ได้ไม่เต็มวงเงิน ดาวน์บ้าน สำรองการผ่อน หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ซึ่งการมีเงินสำรองจะสะท้อนว่าเรามีกำลังที่จะผ่อนชำระได้มากขึ้น ซึ่งมีโอกาสทำให้สินเชื่อผ่านอนุมัติได้มากขึ้น

 3. สร้างประวัติการเงินสวยๆ 

สำหรับมนุษย์เงินเดือนมักจะมีรายได้สม่ำเสมอเข้าบัญชีทุกเดือนอยู่แล้ว จึงอาจมีโอกาสกู้เงินได้ง่ายกว่าเนื่องจากประวัติการเงินชัดเจน ตรวจสอบได้ และมีบริษัทรับรอง แต่สำหรับคนที่ไม่มีรายได้ประจำ เช่น "ทำอาชีพอิสระ" หรือ "ฟรีแลนซ์" ควรนำเงินเข้าบัญชีอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำรายรับรายจ่ายแสดงรายได้ที่เลขเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยสะท้อนกำลังในการผ่อนชำระของเราได้อย่างดี และมีโอกาสกู้ผ่านได้มากกว่า

 4. เลี่ยงผ่อนสินค้าก่อนกู้ 

ก่อนกู้ซื้อบ้านประมาณ 3 เดือน ให้เลี่ยงการผ่อนสินค้าใหม่ และพยายามเคลียร์หนี้สินที่มีอยู่ เพราะตัดโอกาสได้วงเงินกู้ตามเป้าหมาย

 5. เคลียร์หนี้ ก่อนกู้ 

ก่อนยื่นขอกู้บ้าน หากเป็นไปได้ควรรีบจัดการ "หนี้สิน" ที่ยังค้างคาให้หมด เช่น หนี้บัตรเครดิต หนี้รถยนต์ หนี้ส่วนบุคคล เนื่องจากหนี้ที่ยังค้างอยู่จะถือเป็นภาระหนี้ของเรา ที่หากมีหนี้ค้างอยู่มากอาจทำให้กู้ไม่ผ่าน เพราะภาระหนี้ที่มีอยู่กับภาระหนี้ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นมากเกินที่รายได้รับไหว 

 6. เอกสารครบ ตรวจสอบเร็ว 

เอกสารคือสิ่งสำคัญที่ช่วยสะท้อนกำลังในการผ่อนชำระของผู้กู้ โดยเอกสารสำคัญที่จะมีใช้แน่ๆ และควรเก็บไว้เตรียมไว้ให้พร้อมสำหรับการขอ "กู้ซื้อบ้าน" คือ 

- เอกสารรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือน Statement หรือข้อมูลการเดินบัญชีย้อนหลัง (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)

- เอกสารส่วนตัว เช่น บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น

อ้างอิง: ธนาคารออมสิน