กรุงไทย แจ้งเวลาปิดสาขาทั่วปท. เป็น18.00น. เริ่ม11ม.ค.64

กรุงไทย แจ้งเวลาปิดสาขาทั่วปท. เป็น18.00น. เริ่ม11ม.ค.64

แบงก์กรุงไทย ประกาศเวลาปิดสาขาทั่วประเทศ เป็น 18.00น. รวมสาขาในห้างนอกห้าง มีผลตั้งแต่ 11ม.ค.64

161034045661    ธนาคารกรุงไทยแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาปิดทำการสาขาทั่วประเทศ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 สาขาทั่วประเทศ ปิดทำการไม่เกินเวลา 18.00 จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง