รีบเลย!! แจ้งข้อมูลโอนเงิน 'เยียวยาเกษตรกร' 6 วิธีง่ายๆ เช็คได้ที่นี่!

รีบเลย!! แจ้งข้อมูลโอนเงิน 'เยียวยาเกษตรกร' 6 วิธีง่ายๆ เช็คได้ที่นี่!

อย่าช้า เดี๋ยวอด!! ธกส.ทยอยโอนเงิน "เยียวยาเกษตรกร" กลุ่มแรก 6.77 ล้านรายแล้ว คาดเสร็จสิ้นภายใน 26 พฤษภาคม 2563 ส่วนใครยังไม่ได้แจ้งข้อมูลธนาคาร เลขบัญชี ที่จะโอนเงิน รีบลงทะเบียนด่วน ด้วย 6 วิธีง่ายๆ คลิกเลย!!

ความคืบหน้าเกี่ยวกับ มาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบทั้งจาก ภัยแล้ง และโควิด-19 วันนี้ ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ให้ความช่วยเหลือเงินเยียวยา 5,000 บาท รวม 3 เดือน ตั้งแต่ พฤษภาคม - กรกฎาคม ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน 10 ล้านราย ในวงเงินงบประมาณจำนวน 150,000 ล้านบาท รวมทั้งเปิดช่องทาง www.เยียวยาเกษตรกร.com ช่วยอำนวยความสะดวกเกษตรกรในการรับเงินอีกด้วย  


นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.พร้อมจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี  รายละ 15,000 บาท โดยจ่ายเดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (พ.ค. – ก.ค. 63) จำนวน 10 ล้านราย วงเงินงบประมาณจำนวน 150,000 ล้านบาท ให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กลุ่มเป้าหมายแรกจำนวน 8.46 ล้านราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :โดย กษ. ได้ตรวจความซ้ำซ้อนกับการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐ เช่น การเยียวยาผู้ประกอบอาชีพอิสระตามมาตรการเราไม่ทิ้งกัน ของกระทรวงการคลัง  ข้าราชการบำนาญ ผู้รับสิทธิประกันสังคม หรือโครงการอื่นๆ และสถานะผู้เสียชีวิต ซึ่งเบื้องต้นมีผู้ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือในกลุ่มแรก จำนวน 6.77 ล้านราย โดยเริ่มทยอยโอนเงินผ่าน ธ.ก.ส. ทุกสาขากว่า 1,200 สาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป วันละประมาณ 1 ล้านราย คาดจะดำเนินการกลุ่มแรกแล้วเสร็จภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

สำหรับวิธีเช็คผลการโอนเงิน "เยียวยาเกษตรกร" รับเงินง่ายๆ เช้านี้ ดังนี้

1.ตู้ปรับสมุดหน้า ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ

2.จาก ATM ได้ทุกธนาคาร

3.ตรวจสอบผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com 

4. แอปพลิเคชัน Farmbook 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เช็คเลย! ‘เยียวยาเกษตรกร’ เปิด 'ตรวจสอบผลการโอนเงิน’ แล้ว

ธ.ก.ส. พร้อมจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท แก่เกษตรกรกลุ่มแรกกว่า 6.7 ล้านราย เริ่มวันนี้

เปิด 4 วิธีเช็คโอนเงิน 'เยียวยาเกษตรกร' รับเงินง่ายๆ

ตรวจสอบสถานะ ลงทะเบียน 'เยียวยาเกษตรกร’ ตกลง 'ข้าราชการ' มีสิทธิ์ไหม!?

เปิดขั้นตอนการลงทะเบียน www.เยียวยาเกษตรกร.com อย่างละเอียด

ส่วนเกษตรกรกลุ่มที่ 2 ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและการขึ้นทะเบียนใหม่เพิ่มเติม เมื่อได้รับรายชื่อจาก กษ. และผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้ว ธ.ก.ส. จะเร่งดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยเร็วต่อไป

ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิ์และผลการโอนเงินผ่านเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ได้ด้วยตนเอง

อย่างไรก็ตาม ยังมีเกษตรกรที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาและมีบัญชีเงินฝากของธนาคารอื่น ยังไม่ได้แจ้งข้อมูลธนาคาร เลขบัญชี ที่จะโอนเงิน ดังนั้น ขอให้รีบแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารใดก็ได้ ผ่านเว็บไซต์ข้างต้น โดยไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีเงินฝากของ ธ.ก.ส.

ทีมกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ได้รวบรวมขั้นตอนการลงทะเบียนให้ดังนี้ คลิกที่นี่

1. กดเข้าไปที่เว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com  ระบบจะขึ้นว่า ยินดีต้อนรับสู่ช่องทางการตรวจสอบสิทธิ์โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี 28 เม.ย. 2563เว็บไซต์นี้ เป็นสื่อกลางสำหรับชาวเกษตรกรตรวจสอบสิทธิรายชื่อและข้อมูล ได้รับการพิจารณารับโอนเงินตามนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรของรัฐบาลโปรดเตรียมข้อมูล

1. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
2. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
3. บัญชีเงินฝากธนาคาร

158885779210

2.ให้เลือกในช่อง เกษตรกรแจ้งช่องทางการรับโอน โดยระบบจะแจ้งข้อตกลงและเงื่อนไข ระบุว่า มีข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ ใช้บังคับระหว่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ธนาคาร") กับผู้ขอใช้บริการกับธนาคาร โดยผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ-ชื่อสกุล ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย ชื่อธนาคาร ชื่อบัญชี หมายเลขบัญชี และหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อธนาคารใช้ประกอบการพิจารณาโอนเงินตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ การจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว มิได้เป็นเงื่อนไขการได้รับสิทธิ์ ได้รับความช่วยเหลือตามโครงการข้างต้น
158885796982

3.ตรวจสอบหมายเลขบัตรประชาชน ในขั้นตอนนี้ต้องกรอกหมายเลขบัตรประชาชน และรหัสความปลอดภัย 

158885810566

4.ระบบให้ยืนยันข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ หมายเลขบัตรประชาชน ชื่อจริง นามสกุลจริง เบอร์โทรศัพท์มือถือ ธนาคารเงินฝากรับโอน เมื่อเรากรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กดถัดไป

158885859661

5.ระบบจะสรุปข้อมูลทั้งหมด เพื่อกดยืนยัน หรือกดแก้ไขข้อมูล 

158885867317

6.ลงทะเบียนเรียบร้อย ระบบจะข้อข้อความว่า ท่านได้แจ้งช่องทางการรับเงินโอนแล้ว และจะได้รับงินเข้าบัญชีตามที่ท่านแจ้งไว้ ตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด

158885886843