เปิดขั้นตอนการลงทะเบียน www.เยียวยาเกษตรกร.com อย่างละเอียด

เปิดขั้นตอนการลงทะเบียน www.เยียวยาเกษตรกร.com อย่างละเอียด

เปิดขั้นตอนการลงทะเบียน www.เยียวยาเกษตรกร.com รวดเร็วสั้นๆ ง่ายๆ ที่เดียวจบ!!

เริ่มแล้ว www.เยียวยาเกษตรกร.com เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับเกษตรกรที่ชื่อไม่ตรง หรือ ไม่มีบัญชีกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. สามารถใช้บัญชีธนาคารอื่นของตนเองแทนได้ โดยจะต้องเข้าไปกรอกข้อมูลบัญชีธนาคารของตัวเองที่ต้องการใช้รับโอนเงิน 

โดย ทีมกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ได้รวบรวมขั้นตอนการลงทะเบียนให้ดังนี้ 

1. กดเข้าไปที่เว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com  ระบบจะขึ้นว่า ยินดีต้อนรับสู่ช่องทางการตรวจสอบสิทธิ์โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี 28 เม.ย. 2563เว็บไซต์นี้ เป็นสื่อกลางสำหรับชาวเกษตรกรตรวจสอบสิทธิรายชื่อและข้อมูล ได้รับการพิจารณารับโอนเงินตามนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรของรัฐบาลโปรดเตรียมข้อมูล

1. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
2. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
3. บัญชีเงินฝากธนาคาร

158885779210

2.ให้เลือกในช่อง เกษตรกรแจ้งช่องทางการรับโอน โดยระบบจะแจ้งข้อตกลงและเงื่อนไข ระบุว่า มีข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ ใช้บังคับระหว่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ธนาคาร") กับผู้ขอใช้บริการกับธนาคาร โดยผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ-ชื่อสกุล ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย ชื่อธนาคาร ชื่อบัญชี หมายเลขบัญชี และหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อธนาคารใช้ประกอบการพิจารณาโอนเงินตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ การจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว มิได้เป็นเงื่อนไขการได้รับสิทธิ์ ได้รับความช่วยเหลือตามโครงการข้างต้น
158885796982

4.ระบบให้ยืนยันข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ หมายเลขบัตรประชาชน ชื่อจริง นามสกุลจริง เบอร์โทรศัพท์มือถือ ธนาคารเงินฝากรับโอน เมื่อเรากรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กดถัดไป

158885859661

5.ระบบจะสรุปข้อมูลทั้งหมด เพื่อกดยืนยัน หรือกดแก้ไขข้อมูล 

158885867317

6.ลงทะเบียนเรีบร้อย ระบบจะข้อข้อความว่า ท่านได้แจ้งช่องทางการรับเงินโอนแล้ว และจะได้รับงินเข้าบัญชีตามที่ท่านแจ้งไว้ ตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด

158885886843